Investeringen industrie in 2010 even hoog

De ondernemers in de industrie gaven in het najaar van 2009 aan dat zij verwachten dit jaar 10 procent minder te zullen investeren dan in 2008. De waarde van hun investeringen bedraagt naar schatting 7 miljard euro. De metaal- en elektrotechnische industrie investeert met ruim 2 miljard euro het meest.

In alle branches voorzien de ondernemers een daling. De verwachtingen in de aardolie-industrie zijn het meest negatief. In deze branche verwachten de ondernemers een kwart minder te investeren dan in 2008. Fabrikanten van voedings- en genotmiddelen voorzien met 4 procent de kleinste daling. Ondernemers in de metaal- en elektrotechnische industrie rekenen voor 2009 op een afname van 5 procent.

Voor 2010 zijn de investeringsverwachtingen veel minder somber dan voor 2009. De ondernemers in de industrie denken dan 1 procent minder te investeren. Binnen de industrie is het beeld divers. Er zijn zowel branches die rekenen op een toename als branches die een daling verwachten.

Het najaarsonderzoek naar de investeringsverwachtingen van industriële ondernemers wordt elk jaar in september gehouden, het voorjaarsonderzoek in februari.

Investeringen in de industrie (2009 en 2010 zijn verwachting)

Investeringen in de industrie (2009 en 2010 zijn verwachting)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.