Industrie verwacht lichte daling investeringen

  • Metaal- en elektronische industrie heeft laagste investeringsverwachting
  • Ondernemers in de aardolie-industrie verwachten meer te investeren

Ondernemers in de industrie verwachten in 2010 2 procent minder te investeren dan in 2009. Dit blijkt uit een in februari van dit jaar gehouden onderzoek door het CBS.

Vrijwel alle branches in de industrie verwachten een daling van de investeringen in 2010. Het meest negatief zijn de ondernemers in de metaal- en elektrotechnische industrie. Zij voorzien een daling van de investeringen met 13 procent. Ze zijn hiermee overigens wel minder negatief dan in het najaar van 2009. Toen verwachtten deze bedrijven nog een afname van de investeringen in 2010 met 22 procent. Binnen de industrie heeft de metaal- en elektrotechnische industrie als branche het hoogste investeringsniveau, in 2008 bijna 2,4 miljard euro.

Ook de ondernemers in de chemische industrie zijn minder pessimistisch dan in het najaar van 2009. Toen verwachtten zij een daling van de investeringen met 16 procent. Nu gaan zij uit van een daling van 1 procent.

De bedrijven in de voedings- en genotmiddelenbranche zijn juist wel pessimistischer geworden. Zij verwachten nu 2 procent minder te investeren in vergelijking met verleden jaar. In het najaar van 2009 verwachtten deze ondernemers daarentegen nog 12 procent meer te investeren in 2010.

Positief zijn de ondernemers in de aardolie-industrie. Zij verwachten dit jaar 38 procent meer te investeren dan vorig jaar.

 De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.