Ondernemers industrie rekenen op afname investeringen

De ondernemers in de industrie geven in het voorjaar van 2009 aan dat zij verwachten dit jaar 10 procent minder te zullen investeren dan in 2008. In alle onderscheiden branches voorzien de ondernemers een daling. De bedrijven in de metaal- en elektrotechnische industrie zijn het meest negatief, zij verwachten een afname van hun investeringen met 14 procent. Fabrikanten van voedings- en genotmiddelen en ondernemers in de chemische industrie voorzien de kleinste daling. Zij denken 6 procent minder te investeren.

Afgelopen najaar waren de verwachtingen van de ondernemers in de industrie over hun investeringen in 2009 nog licht positief. Ze rekenden toen op een kleine toename. Het is echter niet ongebruikelijk dat ondernemers hun verwachting na verloop van tijd bijstellen, als zij meer zicht hebben op uitstel, vertraging of juist versnelling van de geplande projecten.

Het voorjaarsonderzoek naar de investeringsverwachtingen van de industriële ondernemers werd gehouden in februari 2009. Het najaarsonderzoek vond plaats in september 2008.

Investeringen in de industrie (2009 is verwachting)

Investeringen in de industrie (2009 is verwachting)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.