CBS en de Cultuurmonitor

Onlangs heeft de Boekmanstichting de cultuurmonitor geüpdatet, onder andere op basis van gegevens verzameld in de Vrijetijdsomnibus. De Vrijetijdsomnibus is een samenwerking: het CBS voert het onderzoek uit, de ministeries van OCW en VWS financieren het onderzoek en de Boekman Stichting en het Mulier Instituut hebben het beheer op zich genomen.

De Vrijetijdsomnibus vindt tweejaarlijks plaats sinds 2012. Ruim 3000 personen van 6 jaar en ouder vulden in de periode vanaf november 2022 tot en met mei 2023 een vragenlijst in over sport, cultuur en vrije tijd.