Nederlanders digitaal steeds vaardiger

© ANP / Rob Engelaar
De digitale vaardigheden, het bekwaam zijn in internet-, computer- en softwaregebruik, zijn toegenomen onder mensen van 12 jaar of ouder. Bijna 80 procent van hen beschikte in 2023 ten minste over digitale basisvaardigheden, tegen 74 procent in 2021. Het meest vaardig zijn Nederlanders in online communicatie, het minst in het gebruik van software. Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen van het CBS, een onderzoek dat in alle EU-landen op dezelfde wijze wordt uitgevoerd.

Digitale vaardigheden
NLBasisvaardigheden (% personen van 12 jaar of ouder)Meer dan basisvaardigheden (% personen van 12 jaar of ouder)
202328,949,8
202126,847,5

Deze enquête wordt jaarlijks van april tot en met juli gehouden. Ongeveer 6 duizend mensen van 12 jaar of ouder nemen aan het onderzoek deel. Digitale vaardigheden worden vastgesteld aan de hand van het aantal gerapporteerde activiteiten op vijf gebieden: informatie en digitale geletterdheid, online communicatie, computers en online diensten, privacybescherming, en softwaregebruik. Per gebied kunnen mensen zogenoemde digitale basisvaardigheden, of meer dan digitale basisvaardigheden hebben.

Iemand beschikt in totaal over meer dan digitale basisvaardigheden, als deze persoon op alle vijf gebieden (samengestelde score) meer dan digitale basisvaardigheden heeft. In 2023 beschikte 50 procent van de Nederlanders over meer dan digitale basisvaardigheden, in 2021 was dat 48 procent.

Meeste vaardigheden in online communicatie

Op het gebied van online communicatie (e-mailen, bellen via internet, sociale netwerken gebruiken, en online je mening geven over maatschappelijke of politieke kwesties) beschikte 95 procent van de mensen over meer dan alleen basisvaardigheden. In 2021 was dat 89 procent. Dit is hoger dan voor de andere gebieden van digitale vaardigheden.

Op het gebied van informatie en digitale geletterdheid (zoals online informatie opzoeken, nieuws lezen, nepnieuws herkennen), beschikte 88 procent van de 12-plussers over vaardigheden die het basisniveau ontstijgen. Voor het gebruik van computers en online diensten (bijvoorbeeld online winkelen, apps installeren, of een online cursus volgen) was dat 82 procent.

Meer dan digitale basisvaardigheden, per gebied
Vaardigheden2023 (% personen van 12 jaar of ouder)2021 (% personen van 12 jaar of ouder)
Online
communicatie
94,789,0
Informatie en
digitale geletterdheid
88,184,9
Computers en
online diensten
82,378,4
Privacy-
bescherming
73,967,4
Software-
gebruik
62,461,0

Nederlanders minst behendig in softwaregebruik

Op het gebied van privacybescherming beschikte 74 procent van de Nederlanders over meer dan basisvaardigheden. Dit is hoger dan in 2021, toen het 67 procent was. Op het gebied van softwaregebruik (het gebruik van programma’s voor tekstverwerking en spreadsheets, en het schrijven van computerprogramma’s in een programmeertaal) was dit 62 procent, net als in 2021 het laagste van de vijf gebieden van digitale vaardigheden.

Mensen tussen 25 en 45 jaar meest digitaal behendig

Hoe handig mensen zijn met internet en computers verschilt sterk naar leeftijd en onderwijsniveau. Zo is het percentage Nederlanders met meer dan digitale basisvaardigheden (totaalscore) onder 25- tot 45-jarigen ruim twee keer zo hoog als onder 65- tot 75-jarigen, en vier keer zo hoog als onder 75-plussers.
Onder 12- tot 25-jarigen, en onder 55- tot 65-jarigen, nam het aandeel met meer dan basisvaardigheden ten opzichte van 2021 toe.

Meer dan digitale basisvaardigheden
Kenmerk2023 (%)2021 (%)
Totaal
(12 jaar of ouder)
49,847,5
12 tot 25 jaar57,853,1
25 tot 35 jaar65,263,9
35 tot 45 jaar64,362,6
45 tot 55 jaar55,355,0
55 tot 65 jaar46,942,6
65 tot 75 jaar28,927,6
75 jaar of ouder15,011,6

Onderwijsniveau en digitale vaardigheden

Van mensen met een hbo- of universitaire opleiding had 70 procent digitale vaardigheden boven het basisniveau. Dit aandeel is ruim twee keer zo groot als onder degenen die ten hoogste een vmbo-diploma hebben (29 procent).

Het aandeel mannen met meer dan basisvaardigheden bedroeg 53 procent, tegen 47 procent onder de vrouwen.

Eigen beleving digitale handigheid

Mensen die hoog scoren op de samengestelde score (totaalscore) van digitale vaardigheden, vinden zichzelf desgevraagd ook heel handig in het online opzoeken en regelen van dingen. Dat geldt ook voor mensen die aangeven een probleem met een computerprogramma of app meestal zelf op te lossen: zij zijn digitaal vaardiger dan mensen die bij digitale problemen meestal of altijd iemand om hulp vragen.

Nederlanders samen met Finnen meest digitaal vaardig in 2021

Samen met Finland had Nederland in 2021 het grootste aandeel inwoners van 16 tot 75 jaar met minimaal digitale basisvaardigheden (79 procent). In 2023 was dat toegenomen tot 83 procent. Hiermee heeft Nederland het Europese doel van ‘digitalisering 2030’ al bereikt: in dat jaar moet 80 procent van de EU-bevolking ten minste over digitale basisvaardigheden beschikken.

Digitale vaardigheden EU-27, 2021
LandenBasisvaardigheden (% personen van 16 tot 75 jaar)Meer dan basisvaardigheden (% personen van 16 tot 75 jaar)
Nederland2752
Finland3148
Ierland3140
Denemarken3137
Zweden3136
Luxemburg3232
Spanje2638
Oostenrijk3033
Kroatië3231
Frankrijk3231
Malta2635
Tsjechië3624
Estland2928
Portugal2729
Slowakije3421
België2826
EU-272726
Griekenland3122
Letland2724
Slovenië3020
Cyprus2921
Hongarije2822
Duitsland3019
Litouwen2623
Italië2323
Polen2221
Bulgarije238
Roemenië199
Bron: CBS, Eurostat