Statistische Trends

Het CBS verricht veel onderzoek naar ontwikkelingen en achtergronden op sociaaleconomisch en maatschappelijk terrein. Statistische Trends is het online medium om de resultaten van dit onderzoek in uitgebreidere informatieve artikelen onder de aandacht te brengen.

Overzichtspagina reeks: Statistische Trends

Filter op jaar:
  1. Vaardigheden van werkenden: autonomie, herhaalde taken en procedures
  2. Ontslag naar reden, initiatief en arbeidsmarktpositie in 2023
  3. Politieke participatie van sociaaleconomische groepen
  4. Het meervoudig coderen van doodsoorzaken in 2014-2019
  5. Vader en moeder op leeftijd
  6. Herkomstsegregatie in Nederland: een netwerkanalyse
  7. Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?