Statistische Trends

Het CBS verricht veel onderzoek naar ontwikkelingen en achtergronden op sociaaleconomisch en maatschappelijk terrein. Statistische Trends is het online medium om de resultaten van dit onderzoek in uitgebreidere informatieve artikelen onder de aandacht te brengen.

Overzichtspagina reeks: Statistische Trends

Filter op jaar:
  1. Inkomen van tweeverdieners: hoeveel beide partners (willen) bijdragen
  2. Volkstelling 2021: Nederland in vierkanten
  3. Welke niet-werkenden hebben de grootste kans op werk?
  4. De groeiende groep jongvolwassen thuiswonenden
  5. Voorsorteren op gezinsleven?
  6. Religieuze betrokkenheid in Nederland
  7. Vooral kinderen uit bijstandsgezinnen geen kansrijke start
  8. De verduurzaming van de landbouw – deel II: emissies
  9. Arbeidsongevallen en beroep