Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2021

cover Trendrapport toerisme 2021
Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2021 biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en geeft inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties. Deze editie geeft een sectorbreed overzicht van de gevolgen van de COVID-19-pandemie in 2020.

Het Trendrapport kwam ook dit jaar tot stand in samenwerking met de markt, het onderwijs en de overheid. NRIT, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC, het Centre of Expertise Leisure, Toerisme & Hospitality (CELTH) en het CBS hebben in een intensieve samenwerking dit rapport samengesteld.

De pdf op deze webpagina beperkt zich tot het tweede deel van het Trendrapport. Voor dit deel is het CBS verantwoordelijk. De volledige versie van het Trendrapport is te bestellen bij NRIT.