Auteur: Hans Schmeets, Marieke Houben

Religieuze betrokkenheid in Nederland

Over deze publicatie

Dit artikel gaat over de trends in religieuze betrokkenheid in Nederland en het vertrouwen in kerken, met de nadruk op ontwikkeling van 2020 tot en met 2022. In 2022 rekende 43 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering en woonde 12 procent regelmatig een religieuze dienst bij. In 2019 behoorde nog 46 procent tot een religieuze groep, en ging 14 procent regelmatig naar een dienst. De afname van de religieuze betrokkenheid past in een langjarige trend, er zijn geen duidelijke indicaties dat de coronapandemie een forse afname of toename van de religieuze betrokkenheid teweeg heeft gebracht. Voor het eerst is ook onderzocht hoeveel mensen kijken of luisteren naar diensten die uitgezonden worden via televisie, radio of internet. Hoewel 12 procent regelmatig kijkt of luistert naar diensten die uitgezonden worden door de media, is dit veelal geen alternatief voor het bijwonen van diensten binnen de kerk of moskee. Het vertrouwen in het instituut kerken staat op een laag, maar stabiel, niveau: 3 op de 10 personen hebben tamelijk tot veel vertrouwen.