Nederland in cijfers, editie 2021

Nederland in cijfers, editie 2021
Nederland in cijfers editie 2021 geeft in beeld en tekst antwoord op 36 vragen over ons land. Er is een boekje/pdf met infographics en beeld. De webpublicatie geeft meer informatie in tekst en figuren, en met verwijzingen voor wie meer over een onderwerp wil weten.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft heel veel cijfers over Nederland. Die geven antwoord op heel veel vragen. De infographics, teksten en figuren in deze publicatie laten daar een kleine selectie van zien. Op kleurrijke wijze worden 36 uiteenlopende vragen kort en bondig beantwoord met de meest recent beschikbare cijfers. Voor wie er meer over wil weten: linkjes leiden naar tabellen en artikelen voor verdere verdieping.