Auteur: Elianne Derksen, Luca Janssen, Maartje Tummers-van der Aa

COVID-19-vaccinatiegedrag

Over deze publicatie

In het voorjaar van 2020 leidde de snelle verspreiding van het coronavirus tot een wereldwijde pandemie. Lockdowns en andere maatregelen hadden tot doel de verspreiding van het coronavirus te beperken. Deze maatregelen hebben veel invloed gehad op de Nederlandse samenleving en zorgden voor politiek en maatschappelijk debat. Later in de pandemie kwamen vaccins beschikbaar. Deze vormden een belangrijk onderdeel van de Nederlandse aanpak tegen het coronavirus. In dit rapport wordt de vaccinatiegraad van verschillende groepen onderzocht naar ervaren gezondheid en kenmerken van sociale samenhang. Deze informatie kan van waarde zijn in het gesprek over vaccinatiestrategieën.

De COVID-19-vaccinatiegraad hangt het sterkst samen met leeftijd. Daarnaast spelen ook religie, vertrouwen, het huishoudensinkomen en opleidingsniveau een rol. Jongeren lieten zich relatief weinig vaccineren ten opzichte van ouderen. Naar religie was de vaccinatiegraad het laagst onder moslims. Weinig vertrouwen in instituties als de Tweede Kamer en de gezondheidszorg, hangt samen met een lagere vaccinatiegraad. Mensen uit een huishouden met een hoger inkomen en mensen met een hoger opleidingsniveau zijn relatief vaak gevaccineerd tegen het coronavirus.