Auteur: Hans Schmeets

De lage deelname aan de samenleving in Heerlen

Over deze publicatie

In Heerlen is de deelname aan de samenleving relatief laag. Dit komt vooral tot uiting in de geringe bereidheid om hulp te geven aan andere mensen, het lage aantal vrijwilligers, en de lage betrokkenheid bij het verenigingsleven. Daarnaast is er weinig contact met vrienden of goede bekenden, en is de politieke betrokkenheid aan de lage kant.

Aanvullend onderzoek, uit 2020 (tweede en derde kwartaal) en 2022 (eerste kwartaal), onder 619 personen leert dat de trend in Heerlen deels in de pas loopt met de landelijke ontwikkeling van de participatie. Vooral in het zuidelijke deel van de stad is de participatie gereduceerd. Daardoor is de grotere deelname in Heerlen-zuid in 2020 op een aantal participatieonderdelen, behoudens de gerapporteerde opkomst bij verkiezingen, verdwenen.

In Heerlen is in 2020 een experiment gestart waarbij burgers klussen kunnen uitvoeren voor een vrijwilligersvergoeding in de vorm van ‘heitjes’. Hiermee wordt beoogd om de burgerbetrokkenheid te vergroten, de openbare ruimte te verbeteren en de lokale economie te stimuleren. Er zijn geen aanwijzingen dat door deze experimenten de deelname aan de samenleving is toegenomen.