Grootste deel Caribisch Nederland rekent zich tot religieuze groepering

Auto met sticker: Jezus my homeboy
© CBS
Het merendeel van de bevolking van 15 jaar of ouder rekent zich tot een religieuze groepering. In 2021 behoorde op Bonaire 85 procent tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, op Sint Eustatius was dat 78 procent en op Saba 80 procent. Op Sint Eustatius is het deel dat zich tot een religieuze groepering rekent sinds 2017 afgenomen, op de andere eilanden is er geen verschil waargenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS bij het verschijnen van de publicatie Caribbean Netherlands in numbers.

Op Bonaire en Saba is het katholicisme verreweg de grootste religie, respectievelijk 60 en 50 procent van de bevolking rekent zichzelf tot de rooms-katholieke kerk. Op Sint Eustatius zijn er drie nagenoeg even grote religieuze groepen: methodisten (25 procent), rooms-katholieken (23 procent), en zevendedagsadventisten (19 procent).

Religies, 2021
EilandRooms-Katholiek (% 15 jaar of ouder)Methodist (% 15 jaar of ouder)Adventist (% 15 jaar of ouder)Anglicaans (% 15 jaar of ouder)Pinkstergemeente (% 15 jaar of ouder)Evangelisch (% 15 jaar of ouder)Anders (% 15 jaar of ouder)Geen (% 15 jaar of ouder)
Bonaire60,32,00,44,96,011,215,2
Sint Eustatius23,324,818,91,73,22,23,822,1
Saba50,13,68,96,72,47,920,4

Afname op Sint Eustatius

Op Sint Eustatius is het percentage mensen dat zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent afgenomen, van 85 procent in 2017 naar 78 procent in 2021. Op Bonaire en Saba zijn er geen significante verschillen tussen de jaren.

Wel is op Bonaire het percentage evangelischen toegenomen, van 3 in 2017 naar 6 in 2021. Op Sint Eustatius is het percentage dat zich tot de pinkstergemeente rekent afgenomen, van 7 in 2017 naar 3 in 2021.

Religieus
Kenmerk2021 (% 15 jaar of ouder)2017 (% 15 jaar of ouder)
Bonaire8581
Sint Eustatius7885
Saba8076

Laagopgeleiden vaker religieus

Op Bonaire en Saba zijn laagopgeleiden vaker religieus dan hoger opgeleiden. Het grootste verschil is op Saba, waar 92 procent van de bevolking met een laag onderwijsniveau religieus is terwijl 72 procent met een middelbaar of hoger onderwijsniveau zich tot een religieuze groepering rekent.

Op Sint Eustatius zijn meer vrouwen (88 procent) dan mannen (68 procent) religieus.
In Europees Nederland rekent een veel kleiner deel van de bevolking zich tot een religieuze of levensbeschouwelijke groepering: 43 procent in 2022.

Religieus, persoonskenmerken, 2021
KenmerkBonaire (% 15 jaar of ouder)Sint Eustatius (% 15 jaar of ouder)Saba (% 15 jaar of ouder)
Totaal84,877,979,6
Geslacht
Mannen83,368,480,1
Vrouwen86,587,879,1
Leeftijd
15 tot 45 jaar82,273,577,6
45 jaar of ouder87,181,881,6
Onderwijsniveau
Laag90,580,492,4
Middelbaar/Hoog79,173,872,4