Auteur: Judit Arends met advies en redactie van Moniek Coumans

Vrijwilligerswerk 2022

Over deze publicatie

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2022 centraal. In dat jaar gaf 41 procent aan zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet te hebben voor een organisatie of vereniging. Het aandeel is toegenomen ten opzichte van 2021, toen 39 procent vrijwilligerswerk deed.
In 2022 is het reguliere vragenblok over vrijwilligerswerk aangevuld met een aantal verdiepende vragen. Er is gevraagd naar de motieven om vrijwilligerswerk te gaan doen, de invloed van corona op het doen van vrijwilligerswerk, welke online activiteiten mensen doen voor hun vrijwilligerswerk en als mensen gevraagd worden om in het bestuur van een vrijwilligersorganisatie te gaan of ze het zouden doen.