Auteur: Edwin Horlings, Bo Hoogerwerf, Hans Langenberg

Regionale brede welvaart 2022

Over deze publicatie

In deze publicatie staat de regionale brede welvaart centraal. Na een korte introductie van brede welvaart in het algemeen wordt uitgelegd hoe dit concept is geregionaliseerd. Vervolgens wordt ingegaan op de resultaten uit de regionale Monitor Brede Welvaart 2022. Hieruit blijkt dat de correlatie tussen inkomen en de overige aspecten van brede welvaart zwak is en dat stedelijke gebieden anders scoren dan niet-stedelijke gebieden. Utrecht lijkt de hoogste brede welvaart te hebben. Deze provincie scoort bij veel thema’s van brede welvaart hoog en bij weinig thema’s laag.