Auteur: Luca Janssen, Marleen Wingen

Effectevaluatie Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 2022

Over deze publicatie

Dit methodologisch rapport beschrijft de verschillen tussen jongeren uit de steekproef die wél of níet hebben meegedaan aan Maatschappelijke Diensttijd. Het CBS gebruikt hiervoor data van de Sociale samenhang en welzijns-enquête (SSW). Er is gekeken naar verschillen in participatie en het ervaren effect van MDT.