Auteur: Math Akkermans, Hans Schmeets

De Heitjes en buurtcohesie, leefbaarheid en veiligheid in Heerlen

Over deze publicatie

In 2021 neemt Heerlen een lage plaats in op de ervaren cohesie in de buurt. Slechts 5 van de 52 grote gemeenten hebben een lagere score dan Heerlen. Ook krijgen de leefbaarheid en de veiligheid in Heerlense buurten lage rapportcijfers, en vertonen de burgers vaak mijdgedrag zoals ’s avonds de deur niet opendoen en omlopen om onveilige plekken te vermijden. Ook zijn de inwoners van Heerlen duidelijk minder tevreden met hun gemeente als het gaat om de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid dan inwoners van zowel de G4 als van de 51 andere grote steden. De lage posities die Heerlen op deze aspecten inneemt verandert nagenoeg niet als rekening wordt gehouden met verschillen tussen gemeenten in de man/vrouw-verhouding, leeftijdsopbouw, opleidingsniveau en het besteedbaar inkomen van huishoudens. Ook dan staat Heerlen in de onderste regionen. De inwoners van Heerlen zijn echter niet vaker slachtoffer van criminaliteit zoals geweld, diefstal en inbraak en vernielingen dan inwoners in de andere grote steden.
Ook komt een tweedeling binnen Heerlen naar voren. In Heerlen-noord is de buurtcohesie, leefbaarheid en veiligheid duidelijk lager dan in Heerlen-zuid. De ervaren leefbaarheid en veiligheid in de buurt zijn gerelateerd aan het inkomen: hoe meer een persoon te besteden heeft, hoe hoger de waardering voor de buurt.

In Heerlen is inmiddels het zogeheten Heitje-project gestart ter bevordering van de burgerbetrokkenheid, verbetering van de openbare ruimte en het stimuleren van de lokale economie. Met dit essay wordt beoogd inzichten te leveren over de ervaren buurtcohesie, leefbaarheid en veiligheid en daarmee ook aandacht te geven aan het Heitje-project.