Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020

Erratum:

Vanaf woensdag 23 december is de pdf van deel 2 van het Trendrapport vervangen door een nieuwe versie vanwege een gecorrigeerde tabel 10.1 (in hoofdstuk 10 van deel 2).
Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020 biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en geeft inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties. Daarbij is ook volop aandacht voor de gevolgen van de COVID-19-pandemie op de vrijetijdssector.

Het Trendrapport kwam ook dit jaar tot stand in samenwerking met de markt, het onderwijs en de overheid. NRIT, NBTC Holland Marketing, het Centre of Expertise Leisure, Toerisme & Hospitality (CELTH) en het CBS hebben in een intensieve samenwerking dit rapport samengesteld. De pdf op deze webpagina beperkt zich tot het tweede deel van het Trendrapport. Voor dit deel is het CBS verantwoordelijk. De volledige versie van het Trendrapport is te bestellen bij NRIT.

Op maandag 7 december 2020 wordt het Trendrapport toerisme, recreatie en vrijetijd 2020 gepresenteerd tijdens een gratis toegankelijke online lunchbijeenkomst die in het teken staat van de duurzame ontwikkeling van de vrijetijdssector na de COVID-19-crisis.