1 op de 5 Nederlanders ging in 2023 niet op vakantie

© Hollandse Hoogte / Michel Utrecht
In 2023 gingen Nederlanders van 15 jaar of ouder gemiddeld 2,5 keer op vakantie. Dat zijn in totaal 37,6 miljoen vakanties. Niet iedereen ging op vakantie, ruim 19 procent bleef thuis. In 2020, het eerste jaar van de coronacrisis, was dit 32 procent. Het aantal thuisblijvers daalde vanaf 2021 weer. Een derde van degenen die niet op vakantie gingen, gaf als reden hiervoor dat ze liever thuis bleven. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het CBS Vakantieonderzoek.

Nederlanders die niet op vakantie gaan
JaarGeen vakantie (% personen van 15 jaar of ouder)
201918,5
202031,7
202123,3
202220,2
202319,2

Wie zijn de thuisblijvers?

Ouderen gingen vaker niet op vakantie dan jongeren: 44 procent van de 75-plussers gaf aan niet op vakantie te zijn geweest, tegen 12 procent van 15- tot 25-jarigen. Ook het inkomen speelt een rol: van de mensen die deel uitmaken van de 25 procent laagste huishoudensinkomens (1e kwartielgroep) bleef 38 procent thuis, tegen 8 procent bij de hoogste inkomensgroep. Mensen uit eenpersoonshuishoudens of uit eenoudergezinnen gingen vaker niet op vakantie dan mensen uit andere typen huishoudens.

1 op de 3 niet-vakantiegangers blijft liever thuis

Ruim 33 procent van de 15-plussers die in 2023 niet op vakantie gingen, gaf als reden dat ze niet graag op vakantie gaan, en liever thuisblijven. Daarna volgden argumenten als gezondheid, geen geld voor vakantie, tijdgebrek door werk, studie of familieverplichtingen. Thuisblijven om veiligheidsredenen werd het minst vaak als reden genoemd om niet op vakantie te gaan.

Redenen om niet op vakantie te gaan, 2023¹⁾
Reden niet op vakantieAandeel (% personen van 15 jaar of ouder die niet op vakantie zijn geweest)
Blijft liever thuis33,6
Gezondheid of
lichamelijke beperkingen
30,1
Geen geld voor vakantie27,6
Geen tijd vanwege
werk of studie
15,5
Geen tijd vanwege
familieverplichtingen
8,5
Veiligheid3,6
¹⁾Meerdere antwoorden mogelijk.

Gezondheid is voor ouderen belangrijkste reden om thuis te blijven

Voor 43 procent van de thuisblijvende 65-plussers, was gezondheid de belangrijkste reden om niet op vakantie te gaan. Bij 45- tot 65-jarigen is de wens om liever thuis te blijven de belangrijkste reden om niet op vakantie te gaan. Drukte op werk of studie, of geldgebrek, is vooral voor mensen tot 45 jaar de belangrijkste reden om niet op vakantie te gaan. Beide redenen werden door 37 procent van de thuisblijvers van deze leeftijdsgroep genoemd.

Geen geld voor vakantie

Geldgebrek als reden om niet op vakantie te gaan speelt vooral bij mensen tot 45 jaar, en bij mensen in de laagste inkomensgroep. Van de thuisblijvers uit deze inkomensgroep gaf 44 procent aan hierom niet op vakantie te zijn gegaan. In de hoogste inkomensgroep (4e kwartielgroep) en in de middeninkomensgroepen (2e en 3e kwartielgroep) is dit aandeel een stuk lager (ongeveer 20 procent).

Niet op vakantie vanwege geldgebrek, naar huishoudensinkomen, 2023
InkomensgroepNiet op vakantie (% personen van 15 jaar of ouder die niet op vakantie zijn geweest)
1e groep (laagste inkomens)44,4
2e groep22,9
3e groep21,7
4e groep (hoogste inkomens)19,8