Onderzoek Kunst- en Cultuureducatie

Thumbnail thema Vrije tijd en cultuur
Dit rapport gaat in op de onderzoeken Kunst‐ en Cultuureducatie die het CBS in de jaren 2017 en 2019 over respectievelijk het verslagjaar 2016 en over het culturele seizoen 2018/2019 heeft uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken moeten gezien worden als indicatieve ramingen en niet als harde uitkomsten.
Bij cultuureducatie gaat het om het verstrekken van training en onderwijs door professionals aan amateurs op het terrein van kunst en cultuur. Dit kunnen uitingen zijn zoals muziek, toneel, schrijven, schilderen, fotografie, dans, erfgoed en dergelijke. Het rapport gaat in op het aanbod van kunst‐ en cultuureducatie en niet op de vraag.