Meer mensen beschermen online persoonsgegevens in 2023

© Tineke Dijkstra
In 2023 zei 89 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder maatregelen te treffen om hun persoonlijke gegevens op internet te beschermen. In 2021 was dat 82 procent. Vooral het beperken van toegang tot profielgegevens en berichten op social media is toegenomen. Nederland loopt voorop in Europa in het beschermen van persoonlijke informatie op internet. Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen van het CBS, een onderzoek dat in alle EU-landen op dezelfde wijze wordt uitgevoerd. In 2023 hebben ongeveer 6,5 duizend Nederlanders van 12 jaar of ouder aan deze enquête deelgenomen.

Maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens op internet
Beschermen2023 (% personen van 12 jaar of ouder)2021 (% personen van 12 jaar of ouder)
Totaal88,681,8
Toegang tot locatie-
gegevens beperken
77,970,4
Toegang tot profiel-
gegevens beperken
70,354,8
Commercieel gebruik
niet toestaan
61,667,6
Veiligheid website
controleren
57,556,3
Privacy statement
lezen
43,739,2
Gegevens laten
verwijderen
14,211,3

Nederlanders waren voorzichtiger met persoonlijke gegevens op internet plaatsen dan twee jaar eerder. Van de mensen van 12 jaar of ouder heeft naar eigen zeggen 78 procent de toegang tot locatiegegevens beperkt of geweigerd (70 procent in 2021), en heeft 70 procent de toegang tot profielgegevens beperkt (tegen 55 procent in 2021). Ruim 60 procent van de bevolking stond niet toe dat hun persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden werden gebruikt. In 2021 was dit 68 procent.

Ouderen beschermen het minst vaak online persoonsgegevens

Van de 65-plussers is 74 procent actief bezig met de bescherming van persoonlijke informatie op internet, van de 12- tot 65-jarigen doet 93 procent dit. 75-plussers beschermen persoonlijke informatie op internet het minst vaak: 60 procent doet dit.

Beschermen persoonsgegevens internet, 2023
Kenmerk2023 (%)
12 tot 18 jaar92,7
18 tot 25 jaar95,8
25 tot 35 jaar93,7
35 tot 45 jaar94,2
45 tot 55 jaar92,1
55 tot 65 jaar89,9
65 tot 75 jaar84,6
75 jaar of ouder60,3

Meer bezorgdheid over bijhouden internetactiviteiten door anderen

60 procent van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder gaf aan een beetje bezorgd te zijn dat hun online activiteiten door anderen worden bijgehouden, tegen 55 procent in 2021. In 2021 was 30 procent hier helemaal niet bezorgd over, twee jaar later was dat 25 procent. Dit resulteert echter niet altijd in het veranderen van de instellingen van computer, tablet of telefoon om cookies te voorkomen of te beperken. Zowel in 2021 als in 2023 heeft ruim de helft van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder dit wel gedaan. Ook zeggen niet meer mensen software te gebruiken die ervoor zorgt dat online activiteiten niet of beperkt gevolgd kunnen worden; 32 procent deed dat in beide jaren.

Bezorgdheid over bijhouden internetactiviteiten (door anderen)
JaarErg bezorgd (% internetgebruikers van 12 jaar of ouder)Een beetje bezorgd (% internetgebruikers van 12 jaar of ouder)Helemaal niet bezorgd (% internetgebruikers van 12 jaar of ouder)
202314,660,125,3
202115,454,630,0

Nederland Europees koploper beveiliging persoonsgegevens op internet

Nederland had in 2023 van alle EU-landen het hoogste percentage mensen van 16 tot 75 jaar dat maatregelen nam om persoonlijke informatie op internet te beschermen (92 procent). Het EU- gemiddelde was 67 procent. Onder de Nederlandse bevolking had 81 procent de toegang tot online locatiegegevens beperkt of geweigerd, ook verreweg het hoogste binnen de Europese Unie.
Ook controleren Nederlanders, vaker dan andere Europeanen, de veiligheid van een website voordat ze persoonlijke gegevens achterlaten.

Beschermen persoonsgegevens op internet, EU-27, 2023
LandenBeschermen persoonsgegevens (% personen van 16 tot 75 jaar)
Nederland92
Finland91
Ierland82
Tsjechië82
Denemarken81
Spanje79
Malta78
Oostenrijk75
Zweden75
Hongarije72
Portugal72
Estland72
Frankrijk70
Luxemburg70
EU-2767
Duitsland66
Griekenland65
Cyprus65
België64
Kroatië63
Slowakije61
Litouwen61
Italië57
Slovenië52
Polen51
Letland51
Bulgarije50
Roemenië46
Bron: CBS, Eurostat