Industrie en energie

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Biomassa regionaal, 2021
 2. Voorraden op wekelijkse basis Diesel en Scheepsdiesel in Nederland
 3. Levering van elektriciteit en aardgas aan kleinverbruiksaansluitingen naar verbruiksklasse, 2021
 4. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2020-2021
 5. Energieleveringen bedrijven, 2020-2021
 6. Index en jaarmutatie CPI met bandbreedte onderzoeksreeks, gas en elektriciteit
 7. Energieverbruik huishoudens naar inkomen, 2020
 8. Aardgasverbruik per maand naar sector, 2019-2022
 9. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2021
 10. Energielevering aan woningen met blokverwarming, 2021
 11. Emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas, 2000-2021
 12. Monitor Energiearmoede 2020
 13. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (aanvulling)