Industrie en energie

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2021
 2. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2020-2021
 3. Energiearmoede in Eindhoven, 2020
 4. Verdeelsleutel Nationaal Isolatieprogramma, 2020
 5. Elektriciteits- en gasverbruik industrie, 2019-2020
 6. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (vernieuwd)
 7. Variabele en vaste energiecontracten jan 2021-aug 2022
 8. Detectie zonnepanelen regionaal
 9. Relatieve specialisatie Nederlandse industrie, 2020
 10. Embedded soja en palmolie
 11. Statistisch Bulletin 2022-08
 12. Waar komt ons gas vandaan?
 13. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2020
 14. Aardgasbaten overheid 1969-2021
 15. Statistisch Bulletin 2022-07
 16. Energieproductie warmtekrachtinstallaties, 2020
 17. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, 2010 – 2019; herziene versie
 18. Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2019-2020
 19. Steenkool, invoer per land, 2020-2021
 20. Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020
 21. Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021
 22. Statistisch Bulletin 2022-05
 23. Biomassa regionaal, 2019-2020
 24. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021
 25. Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020
 26. Statistisch Bulletin 2022-04
 27. Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020
 28. Statistische gegevens per vierkant 2021-2020-2019
 29. Marktprijzen Energie, 2000-2021
 30. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 31. Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019
 32. Circulaire economie en de Sustainable Development Goals
 33. Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021
 34. Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020
 35. De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen
 36. Bedrijventerreinen en de energietransitie
 37. Statistisch Bulletin 2022-02
 38. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2020
 39. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020
 40. Wijziging van de behandeling van de teruggave energiebelasting in de CPI
 41. SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020
 42. Statistisch Bulletin 2022-01