Industrie en energie

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Waar komt ons gas vandaan?
 2. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2020
 3. Aardgasbaten overheid 1969-2021
 4. Statistisch Bulletin 2022-07
 5. Energieproductie warmtekrachtinstallaties, 2020
 6. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, 2010 – 2019; herziene versie
 7. Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2019-2020
 8. Steenkool, invoer per land, 2020-2021
 9. Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020
 10. Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021
 11. Statistisch Bulletin 2022-05
 12. Biomassa regionaal, 2019-2020
 13. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021
 14. Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020
 15. Statistisch Bulletin 2022-04
 16. Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020
 17. Statistische gegevens per vierkant 2021-2020-2019
 18. Marktprijzen Energie, 2000-2021
 19. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 20. Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019
 21. Circulaire economie en de Sustainable Development Goals
 22. Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021
 23. Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020
 24. De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen
 25. Bedrijventerreinen en de energietransitie
 26. Statistisch Bulletin 2022-02
 27. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2020
 28. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020
 29. Wijziging van de behandeling van de teruggave energiebelasting in de CPI
 30. SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020
 31. Statistisch Bulletin 2022-01