Industrie en energie

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Energie en broeikasgassen; 1990-2020
 2. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2019-2020
 3. Verbrandingswaarden motorbrandstoffen 2017-2020
 4. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2019
 5. Aardgas data KEV 2021
 6. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 7. Voorpublicatie energielevering aardgaswoningen, 2020
 8. Energieverbruik naar bedrijfsprofiel
 9. Warmteleveringen gebouwde omgeving
 10. Productie grootvermogen zonnestroom, 2019 en 2020
 11. Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2019
 12. Energieverbruik bedrijven naar belastingschijf, 2019
 13. Energieverbruik naar verbruiksklasse, 2019
 14. Energieverbruik grootschalig logistiekvastgoed, 2019
 15. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020
 16. Biomassa regionaal, 2019
 17. Energiearmoede in Zuid-Holland 2018
 18. Energiematrix Zaanstad, 2018 (uitgebreid)
 19. Marktprijzen Energie
 20. Bruto Eindverbruik Aardwarmte per provincie, 2014-2020
 21. Energiematrix Dordrecht, 2018
 22. Energiematrix IJsselstein, 2018
 23. Gebouwenmatrix 1-1-2014, 1-1-2018, 1-1-2019, 1-1-2020
 24. Energie-indicatoren naar regio, 2018