Relatieve specialisatie Nederlandse industrie, 2022

© ANP / Jeffrey Groeneweg
De nieuwe informatie laat zien in welke bedrijfstakken en in welke producten de Nederlandse industrie relatief gespecialiseerd was ten opzichte van de rest van de wereld in 2022.

Deze tabellen geven inzicht in de relatieve specialisatie van de Nederlandse industrie ten opzichte van de rest van de wereld. Dat gebeurt door de uitvoer van industriële producten in kaart te brengen en te kijken waarvan Nederland relatief veel of weinig exporteert. Dat laat bijvoorbeeld zien waar niches zijn waarin de Nederlandse industrie relatief erg actief is. Voor een aantal bedrijfstakken is meer productdetail gegeven. De tabel is een update; eerder was informatie over 2020 gepubliceerd.

Bekostigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.