Invoer transitiegoederen en – grondstoffen, 2022-2023

Tabel met de invoerwaarde van goederen en grondstoffen die belangrijk zijn voor energietransitie voor de jaren 2022 en 2023.
Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse invoerwaarde van transitiegoederen en –grondstoffen voor technologie ten behoeve van de energietransitie (2022 en 2023). Daarnaast bevat deze tabel data over de belangrijkste leveranciers (landen) van transitiegoederen en –grondstoffen.