Kosten van energie en klimaat – eerste bevindingen

Een eerste verkenning van de kosten van energie en klimaat, onder andere verbijzonderd naar type energiedragers, bedrijfstakken en huishoudens, 2015-2019.

Als onderdeel van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) heeft het CBS in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 2021 en 2022 onderzoek gedaan naar de kosten van energie en klimaat. Het doel van dit onderzoek was om beter zicht te krijgen op de financiële stromen - zoals uitgaven, investeringen, belastingen en subsidies, invoer en uitvoer - tussen de verschillende actoren (consumenten, bedrijven, huishoudens en de overheid). Het resultaat is een eerste verkenning van de kosten van energie en klimaat. Het geeft nog geen volledig beeld van de relevante financiële stromen. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer PR002729