Overzicht deelonderzoeken pro-actieve dienstverlening armoede 2023

In het kader van het project ‘Pro-actieve dienstverlening armoede 2023’ zijn verschillende deelonderzoeken uitgevoerd.

Onderaan deze pagina zijn de links naar de publicaties van de verschillende deelonderzoeken weergegeven.

Verwacht

  • Notitie toegevoegde waarde Artificial Intelligence- publicatie verwacht in juni/juli 2024

Deze onderzoeken zijn bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.