Steenkool, invoer per land, 2020-2023

© ANP
Geen steenkool meer verbruikt uit Rusland in 2023.

Deze tabellenset is tot stand gekomen op basis van data van gegevens van internationale handel en jaargegevens van elektriciteitscentrales die steenkolen verbruiken.

Deze tabellenset is een landenspecificatie van de ingevoerde en verbruikte steenkolen per land.