Microdatabestanden

 1. AES: Adult Education Survey
 2. Bedrijfsopleidingen 2005 , de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 3. Bedrijfsopleidingen 2010, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 4. Bedrijfsopleidingen 2015, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 5. Bedrijfsopleidingen 2020, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 6. brinadressen , locatie van onderwijsinstellingen
 7. Brinhotab: Kenmerken HO onderwijsinstellingen
 8. Brintab: Kenmerken voortgezet onderwijs instellingen
 9. Brinwpowectab: Onderwijsinstellingen (S)BO; (S)VO
 10. Citotab: Kenmerken Deelnemers Eindtoets Basisonderwijs
 11. cool 5-18 NWO: Cohortonderzoek COOL5-18 verrijkte bestanden
 12. Deelcertificatenvavotab: Behaalde VAVO deelcertificaten
 13. Diplomahotab: Kenmerken behaalde diploma's HO
 14. Diplomambotab: Kenmerken diploma's MBO
 15. Diplomavavotab: Behaalde VAVO diploma's
 16. Eerstediplomahotab: Eerst behaalde einddiploma Ho
 17. Examvotab: Examengegevens leerlingen VO
 18. Examvovaktab: Examenuitslagen voortgezet onderwijs
 19. Gebruikershandleiding Onderwijsinformatie
 20. Gpe: Gepromoveerden Enquête
 21. Hdiplomahbotab: Kenmerken hoofddiploma's HBO
 22. Hdiplomaregtab: Hoogst behaalde diploma
 23. Hdiplomawotab: Kenmerken hoofddiploma's WO
 24. HO: Inschrijvingen en diploma's hoger onderwijs
 25. Hoogsteopltab: Hoogst behaald/gevolgd opleidingsniveau
 26. Inschrwectab: Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs
 27. Inschrwpotab: Inschrijvingen in het basisonderwijs
 28. NBO:Niet-bekostigd Onderwijs 2002 t/m 2005, uit de EBB (Enquête Beroepsbevolking)
 29. NCO: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
 30. OIFG: Onderwijsinstellingen Financiële Gegevens
 31. Onderwijsdeelnemerstab: Kenmerken deelnemers onderwijs
 32. Onderwijsinschrtab: Kenmerken onderwijsinschrijvingen
 33. Onderwijspersoneeltab: Baandelen van personeel in het onderwijs
 34. PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies
 35. SLVO: Schoolkeuze Lager Voorgezet Onderwijs
 36. SMVO: Sociaal Milieu Voortgezet Onderwijs
 37. Studerendenbus:Scholieren en studenten in een kalenderjaar
 38. Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering
 39. Studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefin. personen
 40. SVO2016: Schoolverlatersonderzoek 2016
 41. SVO2017: Schoolverlatersonderzoek 2017
 42. SVO2018: Schoolverlatersonderzoek 2018
 43. SVO2019: Schoolverlatersonderzoek 2019
 44. SVO2020: Schoolverlatersonderzoek 2020
 45. VOCL: Onderwijs Cohort Leerlingen
 46. Vsvtab: Voortijdig schoolverlaters