Microdatabestanden

 1. AES: Adult Education Survey
 2. Afstuhotab: Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs
 3. Bedrijfsopleidingen (CVTS), de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 4. Bedrijfsopleidingen: Deelname bedrijfsopleidingen
 5. brinadressen , locatie van onderwijsinstellingen
 6. Brinhotab: Kenmerken HO onderwijsinstellingen
 7. Brintab: Kenmerken voortgezet onderwijs instellingen
 8. Brinwpowectab: Onderwijsinstellingen (S)BO; (S)VO
 9. Citotab: Kenmerken Deelnemers Eindtoets Basisonderwijs
 10. cool 5-18 NWO: Cohortonderzoek COOL5-18 verrijkte bestanden
 11. Deelcertificatenvavotab: Behaalde VAVO deelcertificaten
 12. Diplomahotab: Kenmerken behaalde diploma's HO
 13. Diplomambotab: Kenmerken diploma's MBO
 14. Diplomavavotab: Behaalde VAVO diploma's
 15. Eerstediplomahotab: Eerst behaalde einddiploma Ho
 16. Examvotab: Examengegevens leerlingen VO
 17. Examvovaktab: Examenuitslagen voortgezet onderwijs
 18. Gebruikershandleiding Onderwijsinformatie
 19. Gpe: Gepromoveerden Enquête
 20. Hdiplomahbotab: Kenmerken hoofddiploma's HBO
 21. Hdiplomaregtab: Hoogst behaalde diploma
 22. Hdiplomawotab: Kenmerken hoofddiploma's WO
 23. HO: Inschrijvingen en diploma's hoger onderwijs
 24. Hoogsteopltab: Hoogst behaald/gevolgd opleidingsniveau
 25. Inschrwectab: Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs
 26. Inschrwpotab: Inschrijvingen in het basisonderwijs
 27. NBO:Niet-bekostigd Onderwijs 2002 t/m 2005, uit de EBB (Enquête Beroepsbevolking)
 28. NCO: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
 29. OIFG: Onderwijsinstellingen Financiële Gegevens
 30. Onderwijsdeelnemerstab: Kenmerken deelnemers onderwijs
 31. Onderwijsinschrtab: Kenmerken onderwijsinschrijvingen
 32. Onderwijspersoneeltab: Baandelen van personeel in het onderwijs
 33. PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies
 34. SLVO: Schoolkeuze Lager Voorgezet Onderwijs
 35. SMVO: Sociaal Milieu Voortgezet Onderwijs
 36. Studerendenbus:Scholieren en studenten in een kalenderjaar
 37. Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering
 38. Studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefin. personen
 39. SVO2016: Schoolverlatersonderzoek 2016
 40. SVO2017: Schoolverlatersonderzoek 2017
 41. SVO2018: Schoolverlatersonderzoek 2018
 42. SVO2019: Schoolverlatersonderzoek 2019
 43. VOCL: Onderwijs Cohort Leerlingen
 44. vsvtab: Voortijdig schoolverlaters