Microdatabestanden

 1. AES: Adult Education Survey 2011
 2. AES: Adult Education Survey 2016
 3. Bedrijfsopleidingen 2005 , de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 4. Bedrijfsopleidingen 2010, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 5. Bedrijfsopleidingen 2015, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 6. Bedrijfsopleidingen 2020, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 7. brinadressen , locatie van onderwijsinstellingen
 8. Brinhotab: Kenmerken HO onderwijsinstellingen
 9. Brintab: Kenmerken voortgezet onderwijs instellingen
 10. Brinwpowectab: Onderwijsinstellingen (S)BO; (S)VO
 11. Citotab: Kenmerken Deelnemers Eindtoets Basisonderwijs
 12. cool 5-18 NWO: Cohortonderzoek COOL5-18 verrijkte bestanden
 13. Deelcertificatenvavotab: Behaalde VAVO deelcertificaten
 14. Diplomahotab: Kenmerken behaalde diploma's HO
 15. Diplomambotab: Kenmerken diploma's MBO
 16. Diplomavavotab: Behaalde VAVO diploma's
 17. Eerstediplomahotab: Eerst behaalde einddiploma Ho
 18. Examvotab: Examengegevens leerlingen VO
 19. Examvovaktab: Examenuitslagen voortgezet onderwijs
 20. Gebruikershandleiding Onderwijsinformatie
 21. Gpe: Gepromoveerden Enquête
 22. Hdiplomahbotab: Kenmerken hoofddiploma's HBO
 23. Hdiplomaregtab: Hoogst behaalde diploma
 24. Hdiplomawotab: Kenmerken hoofddiploma's WO
 25. HO: Inschrijvingen en diploma's hoger onderwijs
 26. Hoogsteopltab: Hoogst behaald/gevolgd opleidingsniveau
 27. Inschrwectab: Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs
 28. Inschrwpotab: Inschrijvingen in het basisonderwijs
 29. ITSNCO: Intergenerationele Transmissie van Skills
 30. Iwotab: Intergenerationele gewichten opleidingsniveau
 31. LMo2022: Learning mobility
 32. NBO:Niet-bekostigd Onderwijs 2002 t/m 2005, uit de EBB (Enquête Beroepsbevolking)
 33. NCO: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
 34. OIFG: Onderwijsinstellingen Financiële Gegevens
 35. Onderwijsdeelnemerstab: Kenmerken deelnemers onderwijs
 36. Onderwijsinschrtab: Kenmerken onderwijsinschrijvingen
 37. Onderwijspersoneeltab: Baandelen van personeel in het onderwijs
 38. PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies
 39. SLVO: Schoolkeuze Lager Voorgezet Onderwijs
 40. SMVO: Sociaal Milieu Voortgezet Onderwijs
 41. Studerendenbus:Scholieren en studenten in een kalenderjaar
 42. Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering
 43. Studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefin. personen
 44. SVO2016: Schoolverlatersonderzoek 2016
 45. SVO2017: Schoolverlatersonderzoek 2017
 46. SVO2018: Schoolverlatersonderzoek 2018
 47. SVO2019: Schoolverlatersonderzoek 2019
 48. SVO2020: Schoolverlatersonderzoek 2020
 49. SVO2021: Schoolverlatersonderzoek 2021
 50. VOCL: Onderwijs Cohort Leerlingen
 51. Vsvtab: Voortijdig schoolverlaters