Onderwijs

Microdatabestanden

Bedrijfsopleidingen (CVTS), de opleidingsactiviteiten van bedrijven, 2015

Bedrijfsopleidingen: Informatie over deelname van werkenemers aan bedrijfopleidingen,2005,2010

Brinhotab: Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs, 2013 t/m 2018

Brintab: Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs, 2003-2018

Brinwpowectab: Kenmerken vestigingen onderwijsinstellingen in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, 2008-2018

Citotab: Kenmerken van deelnemers aan de Eindtoets Basisonderwijs van Cito, 2006-2018

cool 5-18 NWO: Verrijkte Bestanden Cohortonderzoek COOL5-18, 2004-2011

Deelcertificatenvavotab: Kenmerken behaalde deelcertificaten voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, 2012-2017

Diplomahotab: Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het hoger onderwijs, 2000 t/m 2017

Diplomambotab: Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs, 2004- 2017

Diplomavavotab: Kenmerken behaalde diploma's voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, 2005-2017.

Eerstediplomahotab: Eerst behaalde einddiploma in het hoger onderwijs 2000 t/m 2017

Examvotab: Examengegevens van leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2003- 2016

Examvovaktab: Examenuitslagen per vak van leerlingen in het voortgezet onderwijs , 2006-2017.

Het SSB beschikt over diverse bestanden met informatie over onderwijs zoals onderwijsdeelname, opleidingsniveau en diploma’s. Deze handleiding geeft een overzicht van deze bestanden en hoe ermee om te gaan.

GpE: De Gepromoveerden Enquête bevat gegevens over gepromoveerden in Nederland, 2005-2014

Hdiplomahbotab: Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs, 2000 t/m 2017

Hdiplomaregta: Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties, 2005-2018.

Hdiplomawotab: Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het wetenschappelijk onderwijs, 2000 t/m 2017.

periode: longitudinaal bestand 1986-2007

Hoogsteopltab: Hoogst behaald en gevolgd opleidingsniveau en richting van de bevolking in Nederland, 1999-2018.

inschrwectab: Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs, 2008-2018

Inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs, 2008-2018

NCO: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, 2007-2018

Onderwijsdeelnemerstab: Kenmerken van deelnemers in het onderwijs, 2000-2018

Onderwijsinschrtab: Kenmerken van inschrijvingen in diverse onderwijssoorten, 2000-2018

PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies

Studerendenbus: Scholieren en studenten in een kalenderjaar, 2006-2018

Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering, 1999-2018

studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefinanciering van personen, 1999-2018

SVO: Personen die vo- of mbo-diploma hebben behaald of die het onderwijs voortijdig hebben verlaten, 2016

SVO: Personen die vo- of mbo-diploma hebben behaald of die het onderwijs voortijdig hebben verlaten, 2017

SVO: Personen die vo- of mbo-diploma hebben behaald of die het onderwijs voortijdig hebben verlaten, 2018

Cohortbestanden: 1989, 1993 en 1999

Vsvtab: Voortijdig schoolverlaters en schoolverlaters met startkwalificatie , 2006-2017.