Microdatabestanden

 1. AES: Adult Education Survey
 2. Bedrijfsopleidingen 2005 , de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 3. Bedrijfsopleidingen 2010, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 4. Bedrijfsopleidingen 2015, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 5. Bedrijfsopleidingen 2020, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 6. brinadressen , locatie van onderwijsinstellingen
 7. Brinhotab: Kenmerken HO onderwijsinstellingen
 8. Brintab: Kenmerken voortgezet onderwijs instellingen
 9. Brinwpowectab: Onderwijsinstellingen (S)BO; (S)VO
 10. Citotab: Kenmerken Deelnemers Eindtoets Basisonderwijs
 11. cool 5-18 NWO: Cohortonderzoek COOL5-18 verrijkte bestanden
 12. Deelcertificatenvavotab: Behaalde VAVO deelcertificaten
 13. Diplomahotab: Kenmerken behaalde diploma's HO
 14. Diplomambotab: Kenmerken diploma's MBO
 15. Diplomavavotab: Behaalde VAVO diploma's
 16. Eerstediplomahotab: Eerst behaalde einddiploma Ho
 17. Examvotab: Examengegevens leerlingen VO
 18. Examvovaktab: Examenuitslagen voortgezet onderwijs
 19. Gebruikershandleiding Onderwijsinformatie
 20. Gpe: Gepromoveerden Enquête
 21. Hdiplomahbotab: Kenmerken hoofddiploma's HBO
 22. Hdiplomaregtab: Hoogst behaalde diploma
 23. Hdiplomawotab: Kenmerken hoofddiploma's WO
 24. HO: Inschrijvingen en diploma's hoger onderwijs
 25. Hoogsteopltab: Hoogst behaald/gevolgd opleidingsniveau
 26. Inschrwectab: Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs
 27. Inschrwpotab: Inschrijvingen in het basisonderwijs
 28. LMo2022: Learning mobility
 29. NBO:Niet-bekostigd Onderwijs 2002 t/m 2005, uit de EBB (Enquête Beroepsbevolking)
 30. NCO: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
 31. OIFG: Onderwijsinstellingen Financiële Gegevens
 32. Onderwijsdeelnemerstab: Kenmerken deelnemers onderwijs
 33. Onderwijsinschrtab: Kenmerken onderwijsinschrijvingen
 34. Onderwijspersoneeltab: Baandelen van personeel in het onderwijs
 35. PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies
 36. SLVO: Schoolkeuze Lager Voorgezet Onderwijs
 37. SMVO: Sociaal Milieu Voortgezet Onderwijs
 38. Studerendenbus:Scholieren en studenten in een kalenderjaar
 39. Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering
 40. Studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefin. personen
 41. SVO2016: Schoolverlatersonderzoek 2016
 42. SVO2017: Schoolverlatersonderzoek 2017
 43. SVO2018: Schoolverlatersonderzoek 2018
 44. SVO2019: Schoolverlatersonderzoek 2019
 45. SVO2020: Schoolverlatersonderzoek 2020
 46. SVO2021: Schoolverlatersonderzoek 2021
 47. VOCL: Onderwijs Cohort Leerlingen
 48. Vsvtab: Voortijdig schoolverlaters