Microdatabestanden

 1. AES: Adult Education Survey
 2. Bedrijfsopleidingen (CVTS), de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 3. Bedrijfsopleidingen: Deelname bedrijfsopleidingen
 4. brinadressen , locatie van onderwijsinstellingen
 5. Brinhotab: Kenmerken HO onderwijsinstellingen
 6. Brintab: Kenmerken voortgezet onderwijs instellingen
 7. Brinwpowectab: Onderwijsinstellingen (S)BO; (S)VO
 8. Citotab: Kenmerken Deelnemers Eindtoets Basisonderwijs
 9. cool 5-18 NWO: Cohortonderzoek COOL5-18 verrijkte bestanden
 10. Deelcertificatenvavotab: Behaalde VAVO deelcertificaten
 11. Diplomahotab: Kenmerken behaalde diploma's HO
 12. Diplomambotab: Kenmerken diploma's MBO
 13. Diplomavavotab: Behaalde VAVO diploma's
 14. Eerstediplomahotab: Eerst behaalde einddiploma Ho
 15. Examvotab: Examengegevens leerlingen VO
 16. Examvovaktab: Examenuitslagen voortgezet onderwijs
 17. Gebruikershandleiding Onderwijsinformatie
 18. Gpe: Gepromoveerden Enquête
 19. Hdiplomahbotab: Kenmerken hoofddiploma's HBO
 20. Hdiplomaregtab: Hoogst behaalde diploma
 21. Hdiplomawotab: Kenmerken hoofddiploma's WO
 22. HO: Inschrijvingen en diploma's hoger onderwijs
 23. Hoogsteopltab: Hoogst behaald/gevolgd opleidingsniveau
 24. Inschrwectab: Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs
 25. Inschrwpotab: Inschrijvingen in het basisonderwijs
 26. NBO:Niet-bekostigd Onderwijs 2002 t/m 2005, uit de EBB (Enquête Beroepsbevolking)
 27. NCO: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
 28. OIFG: Onderwijsinstellingen Financiële Gegevens
 29. Onderwijsdeelnemerstab: Kenmerken deelnemers onderwijs
 30. Onderwijsinschrtab: Kenmerken onderwijsinschrijvingen
 31. Onderwijspersoneeltab: Baandelen van personeel in het onderwijs
 32. PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies
 33. SLVO: Schoolkeuze Lager Voorgezet Onderwijs
 34. SMVO: Sociaal Milieu Voortgezet Onderwijs
 35. Studerendenbus:Scholieren en studenten in een kalenderjaar
 36. Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering
 37. Studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefin. personen
 38. SVO2016: Schoolverlatersonderzoek 2016
 39. SVO2017: Schoolverlatersonderzoek 2017
 40. SVO2018: Schoolverlatersonderzoek 2018
 41. SVO2019: Schoolverlatersonderzoek 2019
 42. SVO2020: Schoolverlatersonderzoek 2020
 43. VOCL: Onderwijs Cohort Leerlingen
 44. vsvtab: Voortijdig schoolverlaters