Prijzen

Microdatabestanden

Cpi: Maandelijkse consumentenprijzen, 2007-201904.

Cpicn: Maandelijkse consumentenprijzen op Caribisch Nederland, 2010-2018.

Huurenquête : Kenmerken, huur, kosten en weegfactor van een zelfstandige huurwoning in Nederland, 2006-2018

Woz: Waarde onroerende zaken, 1997 t/m 2018