Import van externe bestanden

Twee mensen aan tafel in overlegruimte in CBS Leidschenveen
Het is mogelijk om externe bestanden te koppelen aan CBS-gegevens, mits de gegevens rechtmatig verkregen zijn en voor zover het gaat om persoonsgegevens, de verstrekking van de gegevens aan het CBS voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Het CBS pseudonimiseert de bestanden en maakt koppeling met CBS-microdata mogelijk. Uiteraard gaat het CBS zorgvuldig om met deze informatie. Alle werkzaamheden zijn zo ingericht dat privacygevoelige informatie is afgeschermd van ongeoorloofde inzage. Als u externe bestanden wilt koppelen aan CBS-microdata dan dient u deze veilig te uploaden via onze uploadprocedure en het informatieblad ingevuld mee te sturen met de upload.