Vrije tijd en cultuur

Microdatabestanden

 1. Exploitanten van zwembaden en sportaccommodaties: Werkgelegenheid, baten en lasten van exploitanten van zwembaden en sportaccommodaties
 2. ICThhpers: ICT gebruik bij huishoudens en personen
 3. Logiesexplprov: Gasten logiesaccommodaties provincies
 4. Logiesexpltg: Gasten logiesaccommodaties toeristengebied
 5. logiesinvent: Capaciteit logiesaccommodaties
 6. LVB: Logies Verstrekkende Bedrijven naar provincie
 7. POLS par(v): Participatie en (doorvragen) vrijwilligerswerk 2004 uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 8. POLS sli: Leefsituatie-Index uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 9. POLS tbo: Mini Tijdsbestedingsonderzoek uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 10. SIM: Survey Integratie Minderheden
 11. TBO: Tijdsbestedingsonderzoek 2011 en 2016
 12. VTO: Vrijetijdsomnibus