Veiligheid en recht

Microdatabestanden

 1. Adoptiekinderen: Geadopteerde personen
 2. dvc 2018: Digitale veiligheid criminaliteit 2018
 3. Gedetineerdentab: Zwaarste misdrijf strafrechtelijk gedetineerden
 4. Grbstab: Personen met gesubsidieerde rechtsbijstand
 5. Halttab: Delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar
 6. HJLKTAB: Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket
 7. Hkstab: Delictkenmerken van personen tegen wie een proces-verbaal van misdrijf is opgemaakt
 8. incidentenbrandenenhulpverlening: meldkamerincidenten
 9. Instroomomtab: strafzaken die instromen bij het OM
 10. IVM: Integrale Veiligheidsmonitor
 11. Jgdbeschermbus: Trajecten jeugdbescherming
 12. Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen
 13. Jgdreclasbus: Trajecten jeugdreclassering
 14. Mzj: Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2020
 15. PHSG: Prevalentiemonitor Huiselijk en Seksueel Geweld
 16. POLS erva: rechtshulp problemen uit Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 17. POLS ervi: rechtshulp instanties uit Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 18. POLS ervm: module delicten uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 19. POLS ervr: module Recht uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 20. sfbra: Kenmerken van brandmeldingen
 21. Sfhulp: hulpverleningsmeldingen door de brandweer
 22. Shntab: Delictinformatie van clienten van Slachtofferhulp Nederland
 23. SIAN: Survey Interlandelijke adoptie in Nederland 2020
 24. Slotab: Geregistreerde slachtoffers van een misdrijf
 25. standgedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden
 26. Uitstroomomtab: strafzaken die uitstromen bij het OM
 27. Uitstroomrechtertab: Zaken die uitstromen bij de rechter
 28. Verdtab: Delictkenmerken verdachten van een misdrijf
 29. VM 2012: Veiligheidsmonitor 2012
 30. VM 2013: Veiligheidsmonitor 2013
 31. VM 2014: Veiligheidsmonitor 2014
 32. VM 2015: Veiligheidsmonitor 2015
 33. VM 2016: Veiligheidsmonitor 2016
 34. VM 2017: Veiligheidsmonitor 2017
 35. VM 2019: Veiligheidsmonitor 2019
 36. VM2021: Veiligheidsmonitor 2021
 37. VMR: Veiligheidsmonitor Rijk (vanaf 2009 opgevolgd door IVM)
 38. Wsnppersbus: Wet schuldsanering natuurlijke personen
 39. wsnptab: Personen met schuldsanering via de WSNP