Veiligheid en recht

Microdatabestanden

 1. Adoptiekinderen: Geadopteerde personen
 2. dvc 2018: Digitale veiligheid criminaliteit 2018
 3. Gedetineerdentab: Zwaarste misdrijf strafrechtelijk gedetineerden
 4. Grbstab: Personen met gesubsidieerde rechtsbijstand
 5. Halttab: Delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar
 6. HJLKTAB: Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket
 7. Hkstab: Delictkenmerken van personen tegen wie een proces-verbaal van misdrijf is opgemaakt
 8. incidentenbrandenenhulpverlening: meldkamerincidenten
 9. Instroomomtab: strafzaken die instromen bij het OM
 10. IVM: Integrale Veiligheidsmonitor
 11. Jgdbeschermbus: Trajecten jeugdbescherming
 12. Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen
 13. Jgdreclasbus: Trajecten jeugdreclassering
 14. Mzj2020: Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2020
 15. Ovec: Online Veiligheid en Criminaliteit
 16. PHSG: Prevalentiemonitor Huiselijk en Seksueel Geweld
 17. POLS erva: rechtshulp problemen uit Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 18. POLS ervi: rechtshulp instanties uit Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 19. POLS ervm: module delicten uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 20. POLS ervr: module Recht uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 21. sfbra: Kenmerken van brandmeldingen
 22. Sfhulp: hulpverleningsmeldingen door de brandweer
 23. Shntab: Delictinformatie van clienten van Slachtofferhulp Nederland
 24. SIAN: Survey Interlandelijke adoptie in Nederland 2020
 25. Slotab: Geregistreerde slachtoffers van een misdrijf
 26. standgedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden
 27. Uitstroomomtab: strafzaken die uitstromen bij het OM
 28. Uitstroomrechtertab: Zaken die uitstromen bij de rechter
 29. Verdtab: Delictkenmerken verdachten van een misdrijf
 30. VM 2012: Veiligheidsmonitor 2012
 31. VM 2013: Veiligheidsmonitor 2013
 32. VM 2014: Veiligheidsmonitor 2014
 33. VM 2015: Veiligheidsmonitor 2015
 34. VM 2016: Veiligheidsmonitor 2016
 35. VM 2017: Veiligheidsmonitor 2017
 36. VM 2019: Veiligheidsmonitor 2019
 37. VM2021: Veiligheidsmonitor 2021
 38. VM2023: Veiligheidsmonitor 2023
 39. VMR: Veiligheidsmonitor Rijk (vanaf 2009 opgevolgd door IVM)
 40. Wsnppersbus: Wet schuldsanering natuurlijke personen
 41. wsnptab: Personen met schuldsanering via de WSNP