Veiligheid en recht

Microdatabestanden

dvc 2018: Digitale veiligheid criminaliteit 2018

Gedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden met hun zwaarste misdrijf, 2005-2018

Grbstab: Personen die gesubsidieerde rechtsbijstand kregen, 2007-2017

Halttab: delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar, 2005-2018

HJLKTAB: Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket, 2004-2015

Incidentenbrandenenhulpverlening: Aantal meldkamerincidenten voor brand en hulpverlening naar alle kenmerken, 2013-2018

Instroomomtab: Alle zaken die instromen bij het Openbaar Ministerie in het betreffende jaar. 2001-2018

Jgdbeschermbus: Kenmerken van trajecten van jeugdbescherming aan jeugdigen, 2015 t/m 2018.

Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen, 2015-2018.

Jgdreclasbus: Kenmerken van trajecten van jeugdreclassering aan jeugdigen, 2015 t/m 2018.

Sfbra: Kenmerken van brandmeldingen, 1985 t/m 2013

Sfhulp: Kenmerken van hulpverleningsmeldingen door de brandweer 1985 t/m 2013

Shntab: Delictinformatie van clienten van Slachtofferhulp Nederland, 2006 t/m 2018

Slotab: Geregistreerde slachtoffers van een misdrijf, 2005-2018

standgedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden op 30 september met hun zwaarste misdrijf, 2005-2018

Uitstroomomtab: Alle zaken die uitstromen bij het Openbaar Ministerie in het betreffende jaar. 2001-2018

Uitstroomrechtertab: Alle zaken die uitstromen bij de rechter in eerste aanleg in het betreffende jaar. 2001-2018.

Delictkenmerken van personen die door de politie zijn geregistreerd als verdachte van een misdrijf, 2005-2018.

VM 2012:Veiligheidsmonitor over de ontwikkeling van de sociale veiligheid in Nederland. (opvolger van IVM).

VM 2013:Veiligheidsmonitor over de ontwikkeling van de sociale veiligheid in Nederland.(opvolger van IVM).

VM 2014:Veiligheidsmonitor over de ontwikkeling van de sociale veiligheid in Nederland. (opvolger van IVM).

VM 2015:Veiligheidsmonitor over de ontwikkeling van de sociale veiligheid in Nederland.(opvolger van IVM).

VM 2016:Veiligheidsmonitor over de ontwikkeling van de sociale veiligheid in Nederland. (opvolger van IVM).

VM 2017:Veiligheidsmonitor over de ontwikkeling van de sociale veiligheid in Nederland. (opvolger van IVM).

wsnptab: Personen met schuldsanering via de WSNP, 1998 - 2017