Verkeer en vervoer

Microdatabestanden

 1. MON: Mobiliteitsonderzoek Nederland
 2. Odin: Onderweg in Nederland 2018
 3. Odin2019: Onderweg in Nederland 2019
 4. Odin2020: Onderweg in Nederland 2020
 5. Odin2021: Onderweg in Nederland 2021
 6. Odin2022: Onderweg in Nederland 2022
 7. Ovin: Onderzoek verplaatsingen in Nederland
 8. Ps Transport: productiestatistiek transport
 9. Rdwnpacttab: Motorvoertuigenpark
 10. Rijbewijzen: Personen met een geldig rijbewijs
 11. Verkeersprestatietab: Verkeersprestaties van auto's