Verkeer en vervoer

Microdatabestanden

  1. MON: Mobiliteitsonderzoek Nederland
  2. Odin: Onderweg in Nederland 2018
  3. Odin2019: Onderweg in Nederland 2019
  4. Odin2020: Onderweg in Nederland 2020
  5. Ovin: Onderzoek verplaatsingen in Nederland
  6. Ps Transport: productiestatistiek transport
  7. Rdwnpacttab: Motorvoertuigenpark
  8. Rijbewijzen: Personen met een geldig rijbewijs
  9. Verkeersprestatietab: Verkeersprestaties van auto's