Verkeer en vervoer

Microdatabestanden

  1. MON: Mobiliteitsonderzoek Nederland (vanaf 2010 opgevolgd door OViN)
  2. Odin: Onderweg in Nederland
  3. Odin2019: Onderweg in Nederland 2019
  4. Ovin: Onderzoek verplaatsingen in Nederland
  5. Ps Transport: productiestatistiek transport
  6. Rdwnpacttab: Motorvoertuigenpark
  7. Rijbewijzen: Personen met een geldig rijbewijs
  8. Verkeersprestatietab: Verkeersprestaties van auto's