Verkeer en vervoer

Microdatabestanden

  1. MON: Mobiliteitsonderzoek Nederland
  2. Odin: Onderweg in Nederland 2018
  3. Odin2019: Onderweg in Nederland 2019
  4. Odin2020: Onderweg in Nederland 2020
  5. Odin2021: Onderweg in Nederland 2021
  6. Ovin: Onderzoek verplaatsingen in Nederland
  7. Ps Transport: productiestatistiek transport
  8. Rdwnpacttab: Motorvoertuigenpark
  9. Rijbewijzen: Personen met een geldig rijbewijs
  10. Verkeersprestatietab: Verkeersprestaties van auto's