Natuur en milieu

Microdatabestanden

  1. Mkb: Milieukosten van bedrijven
  2. POLS mil: Milieu en Inkomenswaardering uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
  3. Ps WaterAfval: productiestatistiek waterafval