Natuur en milieu

Microdatabestanden

Mkb: Milieukosten van bedrijven, 2012 t/m 2017

Ps WaterAfval: productiestatistiek waterafval, 2009 t/m 2017