Industrie en energie

Microdatabestanden

Conjunctuurtest industrie: Informatie over bedrijfeenheid, 2007 t/m 2010

Energieverbruik: Energiegebruiken van woningen, 2004 t/m 2012

Energieverbruiktab: Energieverbruik particuliere woningen, 2012-2018

Prodcom: Verkopen; industriële producten naar productgroep, 1993-2016

Ps delfstoffenwinning: Productiestatistiek delfstoffenwinning, 1993 t/m 2017

Ps Energie: productiestatistiek energie, 2009 t/m 2017

Ps Industrie: productiestatistiek industrie, 1993 t/m 2017

Ps WaterAfval: productiestatistiek waterafval, 2009 t/m 2017