Industrie en energie

Microdatabestanden

Periode: jaarbestanden 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 t/m 2012

Energieverbruiktab: Energieverbruik particuliere woningen, 2012-2017.

Prodcom: Verkopen; industriële producten naar productgroep, 1993-2016

Ps delfstoffenwinning: Productiestatistiek delfstoffenwinning, 1993 t/m 2017

Ps Energie: productiestatistiek energie, 2009 t/m 2017

Ps Industrie: productiestatistiek industrie, 1993 t/m 2017

Ps WaterAfval: productiestatistiek waterafval, 2009 t/m 2017