Internationale handel

Microdatabestanden

IHG: In-, uit- en wederuitvoergegevens per bedrijfseenheid, land en goederensoort, 2009-2017