Overheid en politiek

Microdatabestanden

  1. Fin_ gemeenten: Financiële informatie gemeenten
  2. FIN_Provincies: Financiële informatie provincies
  3. Fin_Waterschappen: Financiële informatie waterschappen
  4. Nko, 2010-2012
  5. Nko2017: 2e kamerverkiezingen 2017
  6. OIFG: Onderwijsinstellingen Financiële Gegevens
  7. Rijksfinanciën: Financiële informatie rijksinstellingen