Overheid en politiek

Microdatabestanden

Fin_ gemeenten: Financiële informatie over baten, lasten van de gemeenten, 2006-2012

FIN_Provincies: Informatie over baat, last of kostenplaats en balanspost van de provincies, 2007-2012

Fin_Waterschappen: Informatie over inkomsten, uitgaven van de waterschappen, 2008-2012

Nko: Nationaal kiezers onderzoek, 2010-2012

Rijksfinanciën: Informatie over een financiële transactie van een rijksinstelling, 2004-2008