Handel en horeca

Microdatabestanden

Ps Autohandel : productiestatistiek Autohandel, 2009 t/m 2016

Ps Detailhandel: productiestatistiek detailhandel, 1993 t/m 2016

Ps Groothandel: productiestatistiek groothandel, 1993 t/m 2016