Handel en horeca

Microdatabestanden

  1. Ps Autohandel: productiestatistiek Autohandel
  2. Ps Detailhandel: productiestatistiek detailhandel
  3. Ps Groothandel: productiestatistiek groothandel