Bedrijven

Microdatabestanden

 1. Abr: Algemeen bedrijven register
 2. Abr_pab: Bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm
 3. Abr_regio: Regionale Eenheden Base
 4. BDK: Bedrijfsdemografisch Kader
 5. btw: Aangifte Omzetbelasting
 6. Cis: Community Innovation Survey
 7. Cis2018: Community Innovation Survey 2018
 8. Cis2020: Community Innovation Survey
 9. Drt_beid: Bedrijfsomzet per kwartaal een aantal SBI's
 10. Faillissementen: Uitgesproken faillissementen
 11. Finmon: Financieringsmonitor MKB
 12. GVCIS: Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten
 13. ICTbedrijven: ICT-gebruik bij bedrijven
 14. INTSO: International Sourcing
 15. Investeringen: In vaste activa niet-financ bedrijven
 16. Inward_FATS: Gegevens buitenlandse dochterondernemingen
 17. koppeltabelzelfstandigen: Rinpersoon BEID zelfstandigen
 18. Mkb: Milieukosten van bedrijven
 19. Nfo: Financiën van niet-financiële ondernemingen
 20. Outward_fats: Buitenlandse dochters van NL ondernemingen
 21. Patentaanvragen: Informatie over patentaanvragen
 22. PNB: Productienetwerk Nederland op bedrijfsniveau
 23. Prodcom: Verkopen; industriële producten naar productgroep
 24. Ps Autohandel: productiestatistiek Autohandel
 25. Ps Bouwnijverheid : Productiestatistiek Bouwnijverheid
 26. Ps CD: Productiestatistiek Commerciële dienstverlening
 27. Ps Detailhandel: productiestatistiek detailhandel
 28. Ps dw:Productiestatistiek delfstoffenwinning
 29. Ps Energie: productiestatistiek energie
 30. Ps Groothandel: productiestatistiek groothandel
 31. Ps Industrie: productiestatistiek industrie
 32. Ps Landbouw: productiestatistiek dienstverlening landbouw
 33. Ps Onderwijs: productiestatistiek onderwijs
 34. Ps Onroerend goed: productiestatistiek onroerend goed
 35. Ps Transport: productiestatistiek transport
 36. Ps WaterAfval: productiestatistiek waterafval
 37. PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken
 38. RTD: Bedrijven met Research en Development activiteiten
 39. Sfgo: Statistiek Financiën van grote ondernemingen
 40. SFKO: Statistiek financiën kleine ondernemingen (Vanaf 2000 zie NFO)
 41. SWL-regio: Aantal banen per bedrijf per gemeente
 42. Uci: Ultimate Controlling Institutional
 43. WEA: Werkgevers Enquête Arbeid
 44. werknemerskenmerken