Bedrijven

Microdatabestanden

 1. Abr: Algemeen bedrijven register
 2. Abr_pab: Bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm
 3. Abr_regio: Regionale Eenheden Base
 4. AiNed: MIT- en KDT-subsidies verlnd aan bedrven via AiNed
 5. BDK: Bedrijfsdemografisch Kader
 6. btw: Aangifte Omzetbelasting
 7. Cis: Community Innovation Survey
 8. Cis2018: Community Innovation Survey 2018
 9. Cis2020: Community Innovation Survey
 10. Drt_beid: Bedrijfsomzet per kwartaal een aantal SBI's
 11. Faillissementen: Uitgesproken faillissementen
 12. Finmon: Financieringsmonitor MKB
 13. Gvc: Global Value Chains survey
 14. ICTbedrijven: ICT-gebruik bij bedrijven
 15. Investeringen: In vaste activa niet-financ bedrijven
 16. Inward_FATS: Gegevens buitenlandse dochterondernemingen
 17. koppeltabelzelfstandigen: Rinpersoon BEID zelfstandigen
 18. Mkb: Milieukosten van bedrijven
 19. Nfo: Financiën van niet-financiële ondernemingen
 20. Outward_fats: Buitenlandse dochters van NL ondernemingen
 21. Pat: Informatie over patentaanvragers en -aanvragen
 22. Patentaanvragen: Informatie over patentaanvragen
 23. PNB: Productienetwerk Nederland op bedrijfsniveau
 24. Prodcom: Verkopen; industriële producten naar productgroep
 25. Ps Autohandel: productiestatistiek Autohandel
 26. Ps Bouwnijverheid : Productiestatistiek Bouwnijverheid
 27. Ps CD: Productiestatistiek Commerciële dienstverlening
 28. Ps Detailhandel: productiestatistiek detailhandel
 29. Ps dw:Productiestatistiek delfstoffenwinning
 30. Ps Energie: productiestatistiek energie
 31. Ps Groothandel: productiestatistiek groothandel
 32. Ps Industrie: productiestatistiek industrie
 33. Ps Landbouw: productiestatistiek dienstverlening landbouw
 34. Ps Onderwijs: productiestatistiek onderwijs
 35. Ps Onroerend goed: productiestatistiek onroerend goed
 36. Ps Transport: productiestatistiek transport
 37. Ps WaterAfval: productiestatistiek waterafval
 38. PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken
 39. RTD: Bedrijven met Research en Development activiteiten
 40. Sfgo: Statistiek Financiën van grote ondernemingen
 41. SFKO: Statistiek financiën kleine ondernemingen (Vanaf 2000 zie NFO)
 42. SWL-regio: Aantal banen per bedrijf per gemeente
 43. Uci: Ultimate Controlling Institutional
 44. WEA: Werkgevers Enquête Arbeid
 45. werknemerskenmerken