Bedrijven

Microdatabestanden

ABR: Algemeen bedrijven register, 1994-2018

Abr_pab: Populatie actieve bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm, 2007-2018.

Abr_regio: Regionale Eenheden Base 2006-2018.

BDK: Bedrijfsdemografisch Kader 2007 t/m 2018

Bedrijfsopleidingen: Informatie over deelname van werkenemers aan bedrijfopleidingen,2005,2010

BTW: Aangifte Omzetbelasting, 2007-2017

CIS: Community Innovation Survey (CIS) 2016, 1996-2016.

Drt_beid: Bedrijfsomzet per kwartaal en kenmerken zoals SBI en grootteklasse van bedrijfseenheden, 2015K1 t/m 2019K1.

Faillissementen: Uitgesproken faillissementen door Nederlandse rechtbanken, 1999 t/m 201610.

ICTbedrijven: ICT-gebruik bij bedrijven, 1995-2016

Nationale en Regionale investeringen in (im)materiële vaste activa bij niet-financiële bedrijven, 1995-2017

Inward_FATS: Bestaan o.a. uit omzet en omvang van dochterondernemingen van een buitenlands bedrijf, 2008 t/m 2017.

koppeltabelzelfstandigen: Rinpersoon met BEID van zelfstandigen, 2001-2018

Mkb: Milieukosten van bedrijven, 2012 t/m 2017

Nfo: Statistiek Financiën van niet-financiële ondernemingen, 2000-2017

Outward_fats: Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen,2008-2014

Patentaanvragen: Informatie over patentaanvragen, 2000 t/m 2010

Prodcom: Verkopen; industriële producten naar productgroep, 1993-2016

Ps Autohandel : productiestatistiek Autohandel, 2009 t/m 2017

Ps Bouwnijverheid : Productiestatistiek Bouwnijverheid, 1993 t/m 2017

Ps Commerciële dienstverlening: Productiestatistiek Commerciële dienstverlening, 1993 t/m 2017

Ps Detailhandel: productiestatistiek detailhandel, 1993 t/m 2017

Ps delfstoffenwinning: Productiestatistiek delfstoffenwinning, 1993 t/m 2017

Ps Energie: productiestatistiek energie, 2009 t/m 2017

Ps Groothandel: productiestatistiek groothandel, 1993 t/m 2017

Ps gezondheids- en welzijnszorg: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg,2003- 2013

Ps Industrie: productiestatistiek industrie, 1993 t/m 2017

Ps Dienstverlening Landbouw: productiestatistiek dienstverlening landbouw, 1993..1998, 2001 t/m 2017

Ps Onroerend goed: productiestatistiek onroerend goed, 2009 t/m 2017

Ps Transport: productiestatistiek transport,1993 t/m 2017

Ps WaterAfval: productiestatistiek waterafval, 2009 t/m 2017

PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken, 2005-2014

RTD: Bedrijven met Research en Development activiteiten, 1995-2015

SFGO: Financiële gegevens van grote ondernemingen (DANFLEX), balans gegevens en verlies- en winstrekening , 1977-2017.

WEA: Werkgevers Enquête Arbeid