Microdatabestanden via DANS

Het CBS en DANS (Data Archiving and Networked Services), een initiatief van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), hebben een overeenkomst over de beschikbaarstelling van een aantal bestanden met gegevens over personen en huishoudens voor wetenschappelijk onderzoek.

Deze beschikbaarstelling gebeurt door DANS, die zorg draagt voor de verbetering van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de databestanden, voor het bevorderen van nieuwe gebruiksmogelijkheden en voor een geschikte samenstelling van de huidige en toekomstige datasets.

Deze bestanden zijn zodanig bewerkt dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is en worden onder een aantal voorwaarden aan universiteiten en onderzoeksinstellingen beschikbaar gesteld.