Externe onderzoeksdata

2 personen aan een overlegtafel
CBS Microdata Services faciliteert de mogelijkheid om door onderzoekers geselecteerde externe data koppelbaar te maken met CBS databestanden over personen. Het CBS heeft daartoe een koppelbestanden tussen de populatie van de diverse onderzoeken en de persoonsgegevens van het CBS beschikbaar in de Remote access/ On site omgeving. Via deze koppeling kunnen data uit die diverse onderzoeken gebruikt worden in een microdataonderzoek bij het CBS. Het betreft de volgende externe onderzoekdata: DNB Household survey (DHS); LIFELINES Cohort en LISSPANEL.
Daarnaast zijn ook externe onderzoeken beschikbaar en koppelbaar gemaakt met de alle beschikbare microdatabestanden.