Maatwerk microdatabestanden

Het CBS stelt op verzoek van derden maatwerk microdatabestanden samen. Deze microdatabestanden zijn ook, onder voorwaarde, beschikbaar voor de onderzoeksprojecten in de Remote Access / On site omgeving. Neem hiervoor contact op met Microdata@cbs.nl. Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente documentatie van de beschikbare maatwerkbestanden.

Themas