Landbouw

Microdatabestanden

  1. Lbt: Landbouwbedrijven structuur- en fiscale gegevens
  2. LBT: Landbouwtellingen
  3. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2015
  4. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2016
  5. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2017
  6. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2018
  7. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2019
  8. Oogstrakker: Oogstramingen Akkerbouwgewassen
  9. Ps Landbouw: productiestatistiek dienstverlening landbouw