Tijdelijke Woningen

© Hollandse Hoogte

Specifiek

 1. Wat zijn tijdelijke woningen?
 2. Waar gaat de vragenlijst over?
 3. Welke type opdrachtgevers worden onderscheiden?
 4. Waarom het onderzoek?
 5. Wordt vergunningsvrije (woning)bouw ook als tijdelijke woningen aangemerkt?
 6. Welke objecten worden NIET aangemerkt als tijdelijke woningen?
 7. Wordt onder tijdelijke vergunningen ook tijdelijke woonunits bedoeld die bij nieuw te bouwen woning geplaatst wordt?

Algemeen

 1. Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
 2. Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
 3. Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?
 4. Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
 5. Is mijn privacy beschermd?