Verkoopprijzen van kantoren nu een jaar in een dalende trend

© Tineke Dijkstra
Voor het eerst sinds 2015 is er vier kwartalen op rij een dalende trend in de transactieprijzen van kantoren. In het eerste kwartaal van 2024 zaten ook de verkoopprijzen van huurwoningen niet in een opwaartse trend, net als in het kwartaal ervoor. Bij industriepanden en winkelpanden was wel een stijgende trend te zien. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster.

Door de omslag in de trend is het prijsniveau van kantoren in het eerste kwartaal van 2024 2,1 procent lager dan een jaar eerder. Het aantal kantoorgebouwen neemt al jaren af en bedraagt nu 94 duizend. In 2015 waren er nog ruim 97,5 duizend kantoren.

De stijgende trend in de prijzen van huurwoningen vlakt al af sinds het eerste kwartaal van 2022: ieder opvolgend kwartaal laat een minder sterke jaar-op-jaarontwikkeling zien. In het eerste kwartaal van 2024 lag het prijsniveau minder dan 0,1 procent lager ten opzichte van een jaar eerder en 0,2 procent lager ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. Hiermee is er sinds begin 2024 zelfs helemaal geen sprake meer van een stijgende trend.


De prijzen van industriepanden (inclusief distributiecentra, loodsen en andere panden bedoeld voor bedrijfsmatige bewerking en opslag van goederen) zijn in het eerste kwartaal van 2024 met 5,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Hoewel de prijzen van industriepanden sinds het eerste kwartaal van 2015 in een stijgende lijn zitten, neemt de grootte van de jaar-op-jaarontwikkeling nu al acht kwartalen op rij af. Winkelpanden waren in het eerste kwartaal van 2024 4,8 procent duurder dan een jaar eerder.

Alleen winkelpanden nog goedkoper dan begin 2008

De prijzen van commercieel vastgoed daalden vanaf het begin van de waarneming in 2008 (en tevens de start van de financiële crisis). In de periode 2014-2016 kwam een kantelpunt. Sindsdien zijn huurwoningen ruim in prijs verdubbeld met een prijsstijging van bijna 114 procent, en daarmee het meest in prijs gestegen. Industriepanden stegen bijna 86 procent in prijs en kantoren 69 procent. De prijzen van huurwoningen, industriepanden en kantoren liggen hiermee hoger dan begin 2008. Winkelpanden vertoonden daarentegen minder tekenen van herstel, met een stijging van 32 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. Het prijsniveau van winkelpanden ligt hiermee begin 2024 nog steeds onder dat van begin 2008.

Prijsindex en trendlijn

Om de ontwikkeling van transactieprijzen van commercieel vastgoed in kaart te brengen, kijkt het CBS zowel naar de prijsindex als naar de trendlijn. De prijsindex geeft voornamelijk een moment- opname van prijzen van commercieel vastgoed in een bepaald kwartaal. De trendlijn wordt mede bepaald door trendmatige informatie uit vorige kwartalen specifiek in acht te nemen en kan hiermee wat zeggen over het langeretermijnverloop van de prijsontwikkeling. Een prijsstijging of -daling uit een eerder kwartaal zal dan ook later terug te zien zijn in de trendlijn.