Beleidsinformatie Jeugdhulpverlening

© ANP

Gemeenten, ministeries, branche- en beroepsverenigingen en cliëntenvertegenwoordigers werken samen aan de verbetering van het jeugdzorgstelsel. In de jeugdwet is vastgelegd dat er betrouwbare gegevens beschikbaar moeten zijn over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met het onderzoek Beleidsinformatie Jeugd verzamelt het Centraal Bureau voor de Statistiek hierover gegevens bij alle jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Voor de onderzoeken jeugdbescherming en jeugdreclassering verwijzen wij u door naar de webpagina: Jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdhulpaanbieders

Voor het onderzoek Jeugdhulpaanbieders vragen wij u de gegevens aan te leveren over de jeugdhulp die u in natura verstrekte. Gegevens over jeugdhulp op basis van een PGB hoeft u niet aan te leveren. Daarnaast bent u in sommige gevallen verplicht de scores op outcome-criteria aan te leveren, hier wordt verderop op ingegaan. 
De aanlevering van gegevens aan het CBS is vastgelegd in het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd van de Rijksoverheid. Dit informatieprotocol legt gedetailleerd uit welke gegevens u moet aanleveren.

Ontvangt u geen brieven van het CBS?

Wellicht is uw praktijk of instelling nog niet bekend bij het CBS. De aanlevering van gegevens is verplicht voor elke jeugdhulpaanbieder. Meldt u daarom aan bij het CBS, zodat de aanlevering van gegevens in gang gezet kan worden.

Aanleveren gegevens

In de brief die u van het CBS heeft ontvangen, staat hoe u de gegevens kunt aanleveren. De brief bevat inloggegevens waarmee u een vragenlijst kunt invullen of een bestand uploaden. Ga naar https://antwoord.cbs.nl en kies voor ‘vragenlijst’ of voor ’aanleveren gegevens’.

Bent u de inloggegevens kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.

Houd u er bij het invullen van de vragenlijst rekening mee dat het invullen van de vragenlijst alleen mogelijk is als u minder dan 15 jeugdige cliënten heeft en u géén outcome-variabelen aanlevert. 

Aanleveren gegevens via upload

U kunt voor het aanleveren van gegevens via upload kiezen tussen een Excel- of ASCII-bestand. Kiest u voor een ASCII-bestand, dan moet dit bestand voldoen aan een aantal technische specificaties. In het bestand Bestandsdefinitie beleidsinformatie Jeugd zijn deze beschreven.

Kiest u voor een Excelbestand, dan dient u het volgende bestand te downloaden en in te vullen: Jeugdhulp 2024 jan-jun.

Daarnaast kunt u een herlevering doen over de voorgaande verslagperiode, bijvoorbeeld als er nog zaken gewijzigd zijn in uw administratie of als u in het geheel nog geen gegevens had aangeleverd over de voorgaande periode. Hiervoor dient u het volgende bestand te downloaden en in te vullen: Jeugdhulp 2023 jul-dec herlevering.

Nadat u het Excelbestand heeft gedownload naar uw eigen computer, kunt u het invullen met de gevraagde gegevens.

Het bestand (Excel of ASCII) kunt u vervolgens beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan uw gebruikersnaam en wachtwoord vermeld. Bent u de inloggegevens voor upload kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.

Aanleveren van outcome-criteria

Heeft u een afspraak met de gemeente over het monitoren van outcome-criteria en bent u geen zelfstandig werkende jeugdhulpaanbieder, dan bent u verplicht scores op enkele outcome-criteria op te leveren. Deze staan beschreven in Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd (hoofdstuk 4).

Zelfstandig werkende jeugdhulpverleners hoeven de scores op deze outcome-critera niet aan te leveren.

Als de gemeente en de jeugdhulpaanbieder gedeeltelijk outcome-criteria hebben afgesproken uit dit hoofdstuk 4 en gedeeltelijk zelf andere outcome-criteria hebben geformuleerd, dienen bij CBS slechts de scores te worden aangeleverd op de criteria uit hoofdstuk 4 waarover afspraken zijn gemaakt tussen jeugdhulpaanbieder en gemeente.

De outcome-criteria die u moet aanleveren staan in de Excelbestanden en het ASCII-bestand. Voor het ASCII bestand staan de outcome-criteria beschreven in de bestandsdefinitie.

Downloaden spiegelrapport

Nadat u uw gegevens heeft aangeleverd, ontvangt u per e-mail de (inlog)gegevens waarmee u uw spiegelrapport kunt downloaden zodra deze klaarstaat. Als u deze voor de eerste keer wilt downloaden, zult u eenmalig handelingen moeten verrichten om de benodigde twee-factor-authenticatie van het downloadportaal in te stellen. Nadere informatie staat u in de e-mail met de inloggegevens voor het downloaden van het spiegelrapport.

Bent u de inloggegevens van het downloadportaal kwijt? Klik dan in het downloadportaal (https://databestanden.cbs.nl) op ‘Wachtwoord vergeten’ en vul uw e-mailadres in dat bij ons bekend is.

Het spiegelrapport bevat per gemeente een overzicht van het aantal geleverde zorg- en hulptrajecten. Dit heeft twee voordelen:
• Alle jeugdzorginstellingen kunnen hiermee beoordelen of hun gegevensaanlevering goed en volledig was. En indien nodig opnieuw gegevens aanleveren.

• Alle instellingen in de jeugdzorg kunnen hiermee aan de gemeenten waarvoor ze werken op uniforme wijze laten zien hoeveel jongeren ze uit die gemeente hebben geholpen.
Voor meer informatie over het spiegelrapport zie hieronder bij ‘Relevante links’.

Informatie voor gemeenten

Kijk op beleidsinformatie Jeugd en gemeenten voor specifieke informatie voor gemeente.

Onderzoeksresultaten

De uitkomsten worden gepubliceerd op de website van de jeugdmonitor en in een interactief dashboard.

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen