Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Bouwen en wonen

Datum Publicatie Reden
17-06-2024

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2021=100

Volume-ontwikkeling toegevoegde waarde basisprijzen bouwnijverheid volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008), index 2021=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2023, 2005 KW1 - 2024 KW1, januari 2005 - april 2024

Actualisering
14-06-2024

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2021=100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2021=100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (vanaf 1, vanaf 10 en meer werkzame personen)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2023, 2005 KW I - 2024 KW I. jan. 2005 - april 2024

Actualisering
31-05-2024

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2023; kw I 2015 - kw I 2024; januari 2015 - mrt 2024

Actualisering
31-05-2024

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2023; kw I 2015 - kw I 2024; januari 2015 - mrt 2024

Actualisering
31-05-2024

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, soort bouwwerk. Per bouwfase naar soort bouwwerk.
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2023; kw I 2015 - kw I 2024; januari 2015 - mrt 2024

Actualisering
31-05-2024

Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921

Voorraad woningen, begin- en eindstand, nieuwbouw, sloop, correcties, overige toevoegingen en overige onttrekkingen
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1921-2023

Actualisering
31-05-2024

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, toevoegingen, onttrekkingen, saldo Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2024 april

Actualisering
30-05-2024

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, periode: januari 2012 - april 2024

Actualisering
30-05-2024

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 1979

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, periode: februari 1979 - april 2024

Actualisering
30-05-2024

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2021=100

Bouwkosten nieuwbouwwoningen, looncomponent en materiaalcomponent inputprijsindexcijfers 2021=100, ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 2018 - april 2024

Actualisering
30-05-2024

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000=100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - april 2024

Actualisering
24-05-2024

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; woningtype; prijsindex 2020=100

Bestaande koopwoningen, prijsindex 2020=100, prijsontwikkeling verkochte bestaande koopwoningen gemiddelde verkoopprijs, woningtype
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 kwartaal 1- 2024 kwartaal 1

Actualisering
24-05-2024

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen, prijsindex 2020=100, regio

Prijsindex koopwoningen, prijsindex 2020=100, prijsontwikkeling Verkochte koopwoningen gemiddelde verkoopprijs
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1995-1e kwartaal 2024

Actualisering
22-05-2024

Woningen en niet-woningen in de pijplijn; gebruiksfunctie, regio

verleende BAG-vergunningen, bouwfasen, nieuwbouw gebruiksfunctie, periode, regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 - 2024 1e kwartaal

Correctie
22-05-2024

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2020=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland
Frequentie: per maand, periode: januari 1995- april 2024

Actualisering