Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; woningtype; prijsindex 2020=100

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; woningtype; prijsindex 2020=100

Type woning Perioden Prijsindex bestaande koopwoningen Prijsindex verkoopprijzen (2020=100) Prijsindex bestaande koopwoningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Totaal woningen 1995 29,6
Totaal woningen 2000 54,8 17,8
Totaal woningen 2005 72,6 3,9
Totaal woningen 2010 77,5 -2,0
Totaal woningen 2015 69,5 3,3
Totaal woningen 2020 100,0 7,9
Totaal woningen 2021 115,1 15,1
Totaal woningen 2022 130,4 13,3
Totaal woningen 2023 1e kwartaal 126,8 -1,1
Totaal woningen 2023 2e kwartaal 124,7 -5,4
Totaal woningen 2023 3e kwartaal 126,4 -4,5
Totaal woningen 2023 4e kwartaal 128,6 -0,3
Totaal woningen 2023 126,6 -2,9
Totaal woningen 2024 1e kwartaal 131,6 3,8
Eengezinswoningen 1995 30,8
Eengezinswoningen 2000 57,1 17,9
Eengezinswoningen 2005 75,7 4,1
Eengezinswoningen 2010 80,3 -2,3
Eengezinswoningen 2015 71,4 2,9
Eengezinswoningen 2020 100,0 7,8
Eengezinswoningen 2021 115,5 15,5
Eengezinswoningen 2022 131,6 13,9
Eengezinswoningen 2023 1e kwartaal 128,6 -0,5
Eengezinswoningen 2023 2e kwartaal 126,1 -5,0
Eengezinswoningen 2023 3e kwartaal 127,7 -4,5
Eengezinswoningen 2023 4e kwartaal 130,0 -0,6
Eengezinswoningen 2023 128,1 -2,7
Eengezinswoningen 2024 1e kwartaal 133,0 3,4
Tussenwoning 1995 30,7
Tussenwoning 2000 54,2 15,9
Tussenwoning 2005 71,6 3,8
Tussenwoning 2010 76,2 -1,7
Tussenwoning 2015 69,9 3,4
Tussenwoning 2020 100,0 8,3
Tussenwoning 2021 115,6 15,6
Tussenwoning 2022 131,5 13,7
Tussenwoning 2023 1e kwartaal 127,3 -1,6
Tussenwoning 2023 2e kwartaal 125,9 -5,3
Tussenwoning 2023 3e kwartaal 127,9 -4,1
Tussenwoning 2023 4e kwartaal 130,6 0,2
Tussenwoning 2023 127,9 -2,7
Tussenwoning 2024 1e kwartaal 134,1 5,4
Hoekwoning 1995 31,0
Hoekwoning 2000 55,7 16,9
Hoekwoning 2005 73,2 3,7
Hoekwoning 2010 77,3 -1,9
Hoekwoning 2015 70,0 3,3
Hoekwoning 2020 100,0 8,2
Hoekwoning 2021 115,6 15,6
Hoekwoning 2022 130,9 13,3
Hoekwoning 2023 1e kwartaal 127,8 -0,7
Hoekwoning 2023 2e kwartaal 125,2 -5,3
Hoekwoning 2023 3e kwartaal 127,3 -4,3
Hoekwoning 2023 4e kwartaal 129,4 -0,3
Hoekwoning 2023 127,4 -2,7
Hoekwoning 2024 1e kwartaal 132,8 4,0
2-onder-1-kapwoning 1995 31,9
2-onder-1-kapwoning 2000 59,4 17,9
2-onder-1-kapwoning 2005 77,9 3,9
2-onder-1-kapwoning 2010 82,3 -2,6
2-onder-1-kapwoning 2015 72,5 2,8
2-onder-1-kapwoning 2020 100,0 7,5
2-onder-1-kapwoning 2021 116,0 16,0
2-onder-1-kapwoning 2022 131,3 13,2
2-onder-1-kapwoning 2023 1e kwartaal 128,5 -0,6
2-onder-1-kapwoning 2023 2e kwartaal 125,8 -4,8
2-onder-1-kapwoning 2023 3e kwartaal 127,1 -4,8
2-onder-1-kapwoning 2023 4e kwartaal 129,4 -0,7
2-onder-1-kapwoning 2023 127,7 -2,7
2-onder-1-kapwoning 2024 1e kwartaal 131,7 2,4
Vrijstaande woning 1995 30,3
Vrijstaande woning 2000 61,8 21,6
Vrijstaande woning 2005 83,5 5,0
Vrijstaande woning 2010 88,4 -3,2
Vrijstaande woning 2015 74,3 1,7
Vrijstaande woning 2020 100,0 7,0
Vrijstaande woning 2021 115,1 15,1
Vrijstaande woning 2022 132,4 15,0
Vrijstaande woning 2023 1e kwartaal 131,5 1,7
Vrijstaande woning 2023 2e kwartaal 127,4 -4,2
Vrijstaande woning 2023 3e kwartaal 128,1 -5,0
Vrijstaande woning 2023 4e kwartaal 129,9 -2,0
Vrijstaande woning 2023 129,2 -2,4
Vrijstaande woning 2024 1e kwartaal 132,1 0,5
Appartement 1995 26,1
Appartement 2000 47,9 17,1
Appartement 2005 63,8 3,2
Appartement 2010 69,3 -1,2
Appartement 2015 63,8 4,5
Appartement 2020 100,0 8,0
Appartement 2021 113,4 13,4
Appartement 2022 126,3 11,3
Appartement 2023 1e kwartaal 121,3 -2,9
Appartement 2023 2e kwartaal 120,3 -6,6
Appartement 2023 3e kwartaal 122,3 -4,5
Appartement 2023 4e kwartaal 124,3 1,0
Appartement 2023 122,1 -3,3
Appartement 2024 1e kwartaal 127,6 5,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prijsontwikkeling van de voorraad bestaande koopwoningen. Daarnaast zijn ook cijfers over het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen beschikbaar. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (landsdeel, provincie en de 4 grootste gemeenten).
De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken.
De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn direct definitief. De berekening van deze cijfers is gebaseerd op het aantal notaristransacties dat iedere maand door het Kadaster wordt vastgesteld. Een revisie van de cijfers vindt alleen bij uitzondering plaats, namelijk alleen indien er sprake is van een noemenswaardige fout buiten de gebruikelijke statistische marges. De aantallen verkochte bestaande koopwoningen kunnen op latere momenten nogmaals door het Kadaster berekend worden. Doorgaans zijn deze cijfers gelijk aan de publicatie op Statline, maar in enkele perioden verschillen ze van elkaar. Het Kadaster hanteert in deze gevallen meest actuele cijfers. Deze kunnen sinds de eerste publicatie gewijzigd zijn. Het CBS hanteert cijfers van de eerste publicatie conform bovenstaand revisiebeleid.

Wijzigingen per 22 april 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 22 dagen na verslagkwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex bestaande koopwoningen
Prijsindex verkoopprijzen
De Prijsindex Bestaande Koopwoningen geeft de prijsverandering weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.