Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen, prijsindex 2020=100, regio

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen, prijsindex 2020=100, regio

Regio's Perioden Prijsindex bestaande koopwoningen Prijsindex verkoopprijzen (2020=100) Prijsindex bestaande koopwoningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Nederland 1995 29,6
Nederland 2000 54,8 17,8
Nederland 2005 72,6 3,9
Nederland 2010 77,5 -2,0
Nederland 2015 69,5 3,3
Nederland 2020 100,0 7,9
Nederland 2021 115,1 15,1
Nederland 2022 130,4 13,3
Nederland 2023 1e kwartaal 126,8 -1,1
Nederland 2023 2e kwartaal 124,7 -5,4
Nederland 2023 3e kwartaal 126,4 -4,5
Nederland 2023 4e kwartaal 128,6 -0,3
Nederland 2023 126,6 -2,9
Nederland 2024 1e kwartaal 131,6 3,8
Groningen (PV) 1995 30,8
Groningen (PV) 2000 50,0 16,3
Groningen (PV) 2005 75,8 8,2
Groningen (PV) 2010 80,5 -0,8
Groningen (PV) 2015 71,2 2,7
Groningen (PV) 2020 100,0 10,4
Groningen (PV) 2021 117,3 17,3
Groningen (PV) 2022 134,6 14,8
Groningen (PV) 2023 1e kwartaal 130,2 -2,5
Groningen (PV) 2023 2e kwartaal 128,5 -5,7
Groningen (PV) 2023 3e kwartaal 132,5 -2,5
Groningen (PV) 2023 4e kwartaal 135,1 1,7
Groningen (PV) 2023 131,6 -2,3
Groningen (PV) 2024 1e kwartaal 137,4 5,6
Zuid-Holland (PV) 1995 29,2
Zuid-Holland (PV) 2000 51,7 17,0
Zuid-Holland (PV) 2005 70,8 3,8
Zuid-Holland (PV) 2010 74,4 -1,8
Zuid-Holland (PV) 2015 67,2 3,0
Zuid-Holland (PV) 2020 100,0 8,3
Zuid-Holland (PV) 2021 113,9 13,9
Zuid-Holland (PV) 2022 128,5 12,8
Zuid-Holland (PV) 2023 1e kwartaal 126,2 0,1
Zuid-Holland (PV) 2023 2e kwartaal 123,6 -4,5
Zuid-Holland (PV) 2023 3e kwartaal 124,8 -4,5
Zuid-Holland (PV) 2023 4e kwartaal 126,9 -0,7
Zuid-Holland (PV) 2023 125,4 -2,4
Zuid-Holland (PV) 2024 1e kwartaal 129,9 3,0
Noord-Brabant (PV) 1995 31,2
Noord-Brabant (PV) 2000 59,2 18,4
Noord-Brabant (PV) 2005 80,0 3,8
Noord-Brabant (PV) 2010 84,4 -2,3
Noord-Brabant (PV) 2015 73,1 2,5
Noord-Brabant (PV) 2020 100,0 7,7
Noord-Brabant (PV) 2021 114,0 14,0
Noord-Brabant (PV) 2022 129,4 13,5
Noord-Brabant (PV) 2023 1e kwartaal 127,3 0,4
Noord-Brabant (PV) 2023 2e kwartaal 125,8 -3,4
Noord-Brabant (PV) 2023 3e kwartaal 127,0 -3,3
Noord-Brabant (PV) 2023 4e kwartaal 129,1 -0,2
Noord-Brabant (PV) 2023 127,3 -1,6
Noord-Brabant (PV) 2024 1e kwartaal 132,2 3,9
Amsterdam 1995 19,3
Amsterdam 2000 41,6 20,3
Amsterdam 2005 49,5 4,8
Amsterdam 2010 60,2 -0,4
Amsterdam 2015 61,9 9,7
Amsterdam 2020 100,0 4,7
Amsterdam 2021 111,5 11,5
Amsterdam 2022 123,8 11,0
Amsterdam 2023 1e kwartaal 116,5 -5,7
Amsterdam 2023 2e kwartaal 115,0 -9,1
Amsterdam 2023 3e kwartaal 119,1 -5,7
Amsterdam 2023 4e kwartaal 120,0 0,8
Amsterdam 2023 117,6 -5,0
Amsterdam 2024 1e kwartaal 122,6 5,3
Rotterdam 1995 24,2
Rotterdam 2000 43,6 17,3
Rotterdam 2005 60,6 4,0
Rotterdam 2010 65,0 -0,7
Rotterdam 2015 61,5 4,4
Rotterdam 2020 100,0 8,5
Rotterdam 2021 114,0 14,0
Rotterdam 2022 128,0 12,3
Rotterdam 2023 1e kwartaal 125,6 -0,3
Rotterdam 2023 2e kwartaal 123,2 -4,8
Rotterdam 2023 3e kwartaal 123,3 -4,7
Rotterdam 2023 4e kwartaal 125,7 -1,2
Rotterdam 2023 124,5 -2,7
Rotterdam 2024 1e kwartaal 128,0 1,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prijsontwikkeling van de voorraad bestaande koopwoningen. Daarnaast zijn ook cijfers over het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen beschikbaar. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (landsdeel, provincie en de 4 grootste gemeenten).
De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken.
De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn direct definitief. De berekening van deze cijfers is gebaseerd op het aantal notaristransacties dat iedere maand door het Kadaster wordt vastgesteld. Een revisie van de cijfers vindt alleen bij uitzondering plaats, namelijk alleen indien er sprake is van een noemenswaardige fout buiten de gebruikelijke statistische marges. De aantallen verkochte bestaande koopwoningen kunnen op latere momenten nogmaals door het Kadaster berekend worden. Doorgaans zijn deze cijfers gelijk aan de publicatie op Statline, maar in enkele perioden verschillen ze van elkaar. Het Kadaster hanteert in deze gevallen meest actuele cijfers. Deze kunnen sinds de eerste publicatie gewijzigd zijn. Het CBS hanteert cijfers van de eerste publicatie conform bovenstaand revisiebeleid.

Wijzigingen per 22 april 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 22 dagen na verslagkwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex bestaande koopwoningen
Prijsindex verkoopprijzen
De Prijsindex Bestaande Koopwoningen geeft de prijsverandering weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.