Zoekresultaten

497 resultaten voor uitzendbranche
497 resultaten voor uitzendbranche

Pagina 4 van 20

Grootste omzetstijging uitzendbranche in 2 jaar

De omzet in de uitzendbranche groeide met 2,5 procent in het vierde kwartaal.

Artikelen

Omzet uitzendbranche stijgt verder in derde kwartaal

De omzet in de uitzendbranche nam met 1,0 procent toe in het derde kwartaal.

Artikelen

Monitor uitzendbranche tweede kwartaal 2013

In het tweede kwartaal van 2013 is de omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling wederom gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Wel was de daling aanmerkelijk kleiner dan de voorgaande...

Artikelen

Monitor uitzendbranche derde kwartaal 2013

In het derde kwartaal van 2013 is de omzet van arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de eerste stijging sinds het tweede kwartaal...

Artikelen

Forse omzetgroei uitzendbranche

Mede door de aanhoudende economische groei hebben de uitzend- en uitleenbedrijven in 2007 opnieuw fors meer omgezet dan een jaar eerder. De groei was wel iets lager dan in 2006.

Artikelen

Monitor uitzendbranche derde kwartaal 2011

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het derde kwartaal hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. De groei is wel afgevlakt ten opzichte van vorige kwartalen. Uit de conjunctuurtest...

Artikelen

Monitor uitzendbranche eerste kwartaal 2013

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling is ook in het eerste kwartaal van 2013 gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ondernemers in de uitzendbranche verwachten per...

Artikelen

Omzet uitzendbranche stijgt in vierde kwartaal

In het vierde kwartaal heeft de uitzendbranche 3,5 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor.

Artikelen
Artikelen

Monitor uitzendbranche vierde kwartaal 2010

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven was in het laatste kwartaal van 2010 hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De ondernemers in de uitzendbranche zijn ook dit kwartaal positief...

Artikelen

Omzet uitzendbranche

Tijdreeks omzet uitzendbranche

Overig

Monitor uitzendbranche eerste kwartaal 2010

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het eerste kwartaal van 2010 wederom fors gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzetdaling was nagenoeg even sterk als in...

Artikelen

Monitor uitzendbranche derde kwartaal 2010

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het derde kwartaal van 2010 licht gedaald in vergelijking met een jaar eerder. De daling was wel een stuk minder sterk dan in het tweede kwartaal....

Artikelen

Monitor uitzendbranche tweede kwartaal 2010

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het tweede kwartaal van 2010 opnieuw lager in vergelijking met een jaar eerder. De daling was wel een stuk kleiner dan in het eerste kwartaal. De...

Artikelen

Omzet en uren uitzendbranche nemen opnieuw toe

In het derde kwartaal van 2016 namen zowel de omzet als de uitzenduren opnieuw toe.

Artikelen

Monitor uitzendbranche vierde kwartaal 2009

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het vierde kwartaal van 2009 fors afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. De omzetkrimp was nagenoeg even sterk als een kwartaal eerder. Toch...

Artikelen

Monitor uitzendbranche vierde kwartaal 2012

De omzet van de uitzend- en uitleenbureaus is ook in het laatste kwartaal van 2012 gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ondernemers in de uitzendbranche vinden dat het...

Artikelen
Artikelen