Monitor uitzendbranche eerste kwartaal 2006

Omzet uitzendbranche blijft stijgen

In het eerste kwartaal van 2006 lag de omzet van de uitzendbranche 5 procent hoger dan in het kwartaal daaraan voorafgaand. De seizoengecorrigeerde omzet van deze branche stijgt al acht kwartalen. Alleen het eerste kwartaal van 2005 lag de omzet net wat lager. Dankzij de aanhoudende groei werd 25 procent meer omzet gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2006 dan in het eerste kwartaal van het jaar ervoor. De jaaromzet lag in 2005 ook al ruim 14 procent hoger dan in 2004.

Omzet seizoengecorrigeerd,
ontwikkeling t.o.v. de voorgaande periode (%)

Omzet seizoengecorrigeerd

Flinke stijging uren fase B en C

Het aantal gewerkte uren in fase B en C (zie toelichting) steeg in het eerste kwartaal van 2006 bijna 9,5 procent ten opzichte van het laatste kwartaal in 2005. Dit is meer dan de gewerkte uren in fase A die een krappe 3,5 procent toenamen. Sinds de opleving van het uitzendwerk vertoonden de uren in fase B en C afwisselend stijgingen en dalingen. Dit in tegenstelling tot de uitzenduren in fase A die al sinds begin 2004 elke periode stegen. Op jaarbasis zijn er dan ook flinke verschillen in de toename van de uren naar fase. In 2005 werkten arbeidskrachten in fase A 17,5 procent meer dan in 2004 ten opzichte van 3 procent in fase B en C.

Uren naar fase

Uren naar fase

Herstel werkgelegenheid

De groeiende vraag naar arbeidskrachten voltrekt zich ook op de totale Nederlandse arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van 2006 waren er 35 duizend banen meer dan in het kwartaal daarvoor. Het leeuwendeel van de banengroei had plaats in de zorg en in de zakelijke dienstverlening, waar de uitzendbranche deel van uitmaakt. Door de aantrekkende economie ontstaan extra banen waarvan een deel voorlopig wordt ingevuld met uitzendkrachten. Maar ook andere zakelijke dienstverleners zoals de ICT hebben meer personeel in dienst genomen.